pigmentacja pentozy co to znaczy
Pigmentacja, Pentozy, Protanopia, Porfiryny, Pochwa, Pleocytoza, Panodina, Peg-Hemoglobina.

Słownik i definicje chemiczne na P

 • Co znaczy Patellektomia Definicja wycięcie uszkodzonej poprzez uraz lub stan zapalny rzepki. Zabieg jest uzupełniany odtworzeniem aparatu wyprostnego kolana
 • Co znaczy Peeling Definicja jedna z metod odnowy i regeneracji skóry, której fundamentalnym celem jest złuszczenie powierzchownej, rogowej warstwy naskórka
 • Co znaczy Polineuropatia Definicja osłabienie czucia i siły mięśniowej, zanik mięśni, osłabienie odruchów ścięgnistych i symptom)' naczyń ioruchowe. Zjawiska te dotyczą
 • Co znaczy Panika Definicja psychologicznymi i ze strony układu nerwowego autonomicznego. Jest napadowym zaburzeniem psychicznym o typie nerwicy, niezwiązanym z
 • Co znaczy Prognatyzm Definicja wysunięciu żuchwy naprzód. Regularnie wiąże się z wadami zgryzu. Jest charakterystyczną właściwością kopalnych form ludzkich
 • Co znaczy Pałeczka Definicja cylindrycznej pałeczki. Obejmuje sporo gatunków w tym chorobotwórcze dla człowieka na przykład brucelozy, duru brzusznego, dżumy, ropy
 • Co znaczy Papieros Definicja przemysłowego, uformowanego w kształt walca i otoczonego bibułką. Do wyrobu poszczególnych gatunków papierosów dobiera się mieszanki z
 • Co znaczy Paragrypy Definicja przeziębień do zapalenia płuc, z dusznością i gorączką. Spowodowane są poprzez trzy blisko spokrewnione wirusy (paramyksowirusy). Zakażenia
 • Co znaczy Parapodium Definicja użytkowany w rozległych porażeniach z całkowitą stratą kontroli ustawienia tułowia. Jego konstrukcja stabilizuje tułów i kończyny dolne, z
 • Co znaczy Parasomnie Definicja niech: lęki nocne, koszmary nocne i lunatyzm (somnambulizm). Lęki nocne to uczucie zagrażającego niebezpieczeństwa albo poczucie zagrożenia
 • Co znaczy Parodontoza Definicja etiologii, kierujące do niszczenia aparatu utrzymującego ząb w zębodole, wyrostka zębodołowego i obniżanie się dziąseł. Skutkuje
 • Co znaczy Pasożytnictwo Definicja żywych, gdzie jeden partner zwany pasożytem odnosi korzyści, drugi zaś, zwany żywicielem, ponosi z tego tytułu szkody. Pasożyt osłabia
 • Co znaczy Pchły Definicja owady bezskrzydłe, o ciele bocznie spłaszczonym. Są zaopatrzone w narządy gębowe ssącokłujące wykorzystywane do picia krwi. Tylne odnóża
 • Co znaczy Pemfigoid Definicja schorzenie powodujące uszkodzenie powierzchni i obkurczenie spojówki, któremu towarzyszą zmętnienia rogówki. Jest chorobą o podłożu
 • Co znaczy Perseweracje Definicja wyrazach albo zdaniach, lecz wypowiadanych odpowiadając na pytania o zasadniczo różnej treści. Bywają symptomem schizofrenii i nie
 • Co znaczy Perymetria Definicja zastosowaniu perymetrów. Odznacza się tak zwany R kinetyczną i statyczną. W P. kinetycznej stosuje się czaszowe perymetry Coldmanna
 • Co znaczy Pęcherzyca Definicja dolegliwość skóry o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzująca się występowaniem pęcherzy w obrębie z pozoru zdrowej skóry i błon
 • Co znaczy Pępek Definicja w dolnej części linii środkowej przedniej ściany brzucha, będące blizną po pępowinie. Jest miejscem osłabienia ściany brzucha, mogą tu
 • Co znaczy Pielęgniarstwo Definicja celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi. Jest zawodem dającym uprawnienia pomocniczego (średniego) personelu medycznego. Założycielką P
 • Co znaczy Pigmalionizm Definicja dewiacja seksualna polegająca na pożądaniu seksualnym skierowanym ku martwym przedmiotom: obrazom, rzeźbom i innym
 • Co znaczy Pigment Definicja cytoplazmie komórek zwierząt i roślin o różnorodnej budowie i funkcji. R ma umiejętność selektywnego odbijania promieni świetlnych. Patrz
 • Co znaczy Platysma Definicja skórą przedniobocznej okolicy szyi. Stanowi czworoboczną, szeroką, bardzo cienką warstwę mięśniową, łączącą górną część klatki piersiowej z
 • Co znaczy Plazmid Definicja koliste i mogą się replikować (powielać)w komórce bakterii. Zreplikowane R są przekazywane potomnej komórce bakterii będącej gospodarzem
 • Co znaczy Plejotropia Definicja wywoływać różnorodne konsekwencje biologiczne. Przejawia się ona wyraźnie w wielu chorobach genetycznych na przykład mukowiscydozie albo
 • Co znaczy Plemnik Definicja jądrach w sposób ciągły w procesie spermatogenezy (powstawanie plemników). Codziennie produkowanych jest miliony plemników i wydzielana do
 • Co znaczy Płaskostopie Definicja albo wtórny zanik łuku podłużnego albo i poprzecznego stopy. Skutkuje przyleganie całej powierzchni podeszwowej stopy do podłoża i tym
 • Co znaczy Płodność Definicja potomstwa; w jajnikach noworodka płci żeńskiej znajduje się ok. 400tys. komórek jajowych. Liczba ta minimalizuje się do ok. 100tys. w
 • Co znaczy Pneumokoki Definicja dwoinki z otoczką, czasami mogą tworzyć krótkie łańcuchy. Otoczka R zawiera kompleks polisacharydów determinujący chorobotwórczość i
 • Co znaczy Pochwica Definicja mimowolnego skurczu mięśni dolnej części pochwy wynikające z nieuświadamianej poprzez kobietę potrzeby uniknięcia relacji seksualnego
 • Co znaczy Poczęcie Definicja zapłodnionego jaja w śluzówce macicy; jeżeli warunki panujące w pochwie i trzonie macicy sprzyjają zapłodnieniu, nasienie dociera do
 • Co znaczy Podniecenie Definicja się wzrostem ogólnego pobudzenia i wzrostem poziomu aktywacji. Zdarzenie to przejawia się w następujących postaciach: przyrost napięcia
 • Co znaczy Podstawczaki Definicja grzybów o grzybni wielokomórkowej (ok. 20tys. gatunków). Do podstawczaków należy przewarzająca część tak zwany grzybów kapeluszowych
 • Co znaczy Podwiązanie Definicja opierający na zamknięciu światła naczynia krwionośnego albo innego przewodu (na przykład nasieniowód, jajowód - ubezpłodnienie, oskrzela
 • Co znaczy Poliowirusy Definicja Medina. Naturalnie występują trzy rodzaje serologiczne, znanych jest także kilkanaście odmian atenuowanych stosowanych do szczepień. Mogą
 • Co znaczy Polisacharydy Definicja występującymi węglowodanami, do których zalicza się skrobię, glikogen i celulozę (btonnik). Makrocząsteczki P. utworzone są z wielu
 • Co znaczy Posocznica Definicja wywołanych krążeniem we krwi bakterii albo ich toksyn (bakteriemia) w uwarunkowaniach osłabienia odpowiedzi immunologicznej. Poza
 • Co znaczy Powięź Definicja włóknistej, otaczająca poszczególne mięśnie albo ich ekipy. Grubość R jest bardzo zmienna, najgrubsze są te, które przechodzą w końce
 • Co znaczy Powikłanie Definicja spowodowane poprzez dołączenie do pierwotnego zespołu chorobowego nowych objawów. Można wyróżnić R przypadkowe, R wskutek ilościowego i
 • Co znaczy Półpasiec Definicja nerwowego zajmująca początkowo tylne zwoje rdzenia kręgowego, charakteryzująca się pojawianiem się pęcherzykowych zmian na skórze i bólów w
 • Co znaczy Prokonwertyna Definicja się z tromboplastyną tkankową i z w kompleksie aktywują impulsy IX i X. Jej wytwarzanie w wątrobie jest zależne od witaminy K. Aktualnie
 • Co znaczy Promienica Definicja charakteryzująca się mnogimi ropniami z wytworzeniem przetok, powodowana poprzez beztlenowe drobnoustroje - promieniowce (Actinomycetales
 • Co znaczy Prostatodynia Definicja bez powody organicznej. Związana raczej ze stresem. W leczeniu stosuje się nasiadówki, psychoterapię i farmakoterapię. Należy wykluczyć
 • Co znaczy Protanomalia Definicja Jest jedną z najczęstszych waciwidzenia barwnego występujących raczej u mężczyzn. Ujawnia się w szczegółowym badaniu okulistycznym, nie
 • Co znaczy Protrombina Definicja pośrednictwem witaminy K. W obecności czynników wyzwolonych poprzez uszkodzoną tkankę, jonów wapnia i związków uwalnianych poprzez płytki
 • Co znaczy Próg Definicja spowodowane poprzez ustaloną przyczynę pojawia się, podlega modyfikacji albo znika. Odpowiednikiem jest natężenie min. bodźca i progowe
 • Co znaczy Przeciążenie Definicja sił bezwładności przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako ważny czynnik środowiska, wywarła ważny wpływ na
 • Co znaczy Przeziębienie Definicja gorączki zakażenie układu oddechowego z zapaleniem fragmentu albo całych dróg oddechowych, w tym nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani
 • Co znaczy Przykurcz Definicja odcinka wskutek trwałego ograniczenia zakresu ruchów w jednym albo wielu stawach. Określany jest opierając się na kierunku deformacji na
 • Co znaczy Przytarczyce Definicja czterech położone na tarczycy, wydzielają parathormon (PTH). Nadczynność przytarczyc to dolegliwość przebiegająca z nadmiernym wytwarzaniem
 • Co znaczy Psolaren Definicja pokarmowego i wbudowywana w komórki skóry. Jest składnikiem korzenia lubczyku ogrodowego, liści ruty i innych naturalnie występujących
 • Co znaczy Psychiatria Definicja momentu, kiedy pacjent nie chce albo nie się badaniem i leczeniem zaburzeń psychicz- potrafi omawiać pewnych myśli - opór będący nych
 • Co znaczy Psychogram Definicja przedstawiający zespół wyników uzyskanych w badaniu testowym, odnoszących się do różnych cech badanego (na przykład tendencji do dominacji
 • Co znaczy Puva Definicja wszystkich chorób skóry (dermatoz), szczególnie łuszczycy i nie wszystkich nowotworów, przy wykorzystaniu lamp fluorescencyjnych
 • Co znaczy Parcie Definicja mięśni ściany brzucha i przepony, regularnie z towarzyszącym wstrzymaniem oddechu, co powiększa ciśnienie w jamie brzusznej (tłocznia
 • Co znaczy Peptydy Definicja aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym. Umownie dzieli się je na: oligopeptvdy zawierające do 10 aminokwasów i polipeptydy ponad
 • Co znaczy Peroksysomy Definicja organelle, zawierające enzymy katalityczne), gdzie zachodzą reakcje przemian lipidów, tworząc ścieżkę przemian dla wielu innych reakcji
 • Co znaczy Plecy Definicja pośladków; kształt zawdzięczają odcinkowi piersiowemu kręgosłupa w odcinku górnym (wygięcie ku tyłowi kifoza), odcinkowi lędźwiowemu
 • Co znaczy Pobudliwość Definicja reagowania na działanie bodźca, co prowadzi do stworzenia czynnościowych potencjałów bioelektrycznych albo do zmian metabolizmu komórki
 • Co znaczy Poliploidalność Definicja kompletów chromosomów w komórce (normą są dwa dla komórek somatycznych i jeden dla gamet - komórek płciowych). Termin odnosić się może
 • Co znaczy Poradnictwo Definicja których pracownik poradni pomaga osobie, która się do niego zgłosiła. Pracownik poradni, przeważnie psycholog, stara się pomóc klientowi w
 • Co znaczy Poród Definicja serią regularnych, etapowo nasilających się skurczów macicy (skurcze porodowe), których celem jest rozwarcie szyjki macicy i wypchnięcie
 • Co znaczy Pośladki Definicja przyczepione do talerza miednicy i pokryte różnej grubości tkanką tłuszczową. Między R znajduje się szpara R z odbytem, kończąca się ku
 • Co znaczy Prostownik Definicja jest wyprost w stawie. Jego czynność jest równoważona czynnością zginaczy (mięśni zginających staw). W zależności od rodzaju stawu, jedna z
 • Co znaczy Protetyka Definicja kończyn albo ich części, a również innych części ciała na przykład zębów, piersi, gałki ocznej. Jej istotą jest pomniejszenie dzięki protez
 • Co znaczy Przeczulica Definicja dotykowe, rzadziej dotyczy innych rodzajów bodźców na przykład wzrokowych, słuchowych czy także węchowych. Powód przeczulicy skórnej
 • Co znaczy Plastyka Definicja zmieniających układ anatomiczny (na przykład operacja przepukliny pachwinowej wiąże się z plastyką kanału pachwinowego) i z zakresu
 • Co znaczy Przyrodolecznictwo Definicja życia przez stymulowanie i wspieranie wrodzonej umiejętności organizmu do odzyskiwani harmonii i równowagi (homeostazy). R opiera się na
 • Co znaczy Punkcja Definicja albo zbiornika płynu, igły w celu podania leku albo w celu ewakuacji płynu, powietrza, pobraniu tkanki do badania histopatologicznego
 • Co znaczy Palec Definicja palców ręki (kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny i mały) warunkują naszą adaptację cywilizacyjną i umiejętność posługiwania się
 • Co znaczy Patologia Definicja procesami związanymi z chorobą. Termin pochodzi od greckiego słowa oznaczającego cierpienie lub chorobę. Do obszarów badań R zalicza się
 • Co znaczy Pozytron Definicja emitowana z jądra pierwiastka promieniotwórczego. W chwili napotkania ujemnie naładowanego elektronu ulega anihilacji, wytwarzając dwa
 • Co znaczy Połykanie Definicja częściowo odruchowym) pod kontrolą układu nerwowego kierującym do przesunięcia pokarmu, zarówno płynnego, jak i stałego z j. ustnej do
 • Co znaczy Padaczka Definicja nawracające, napadowe (ataki) zaburzenia czynności mózgu, charakteryzujące się nagłymi, krótkotrwałymi atakami zaburzeń świadomości
 • Co znaczy Płuca Definicja rozwoju embrionalnym powstaje z uchyłków gardzieli. Płuca mają skomplikowaną strukturę i wielką powierzchnię zamiany gazowej. Oba płuca są
 • Co znaczy Płeć Definicja warunkujących jego umiejętność do wytwarzania komórek rozrodczych, męskich plemników i kobiecych jaj, a również pozwalających na opiekę nad
 • Co znaczy Poronienie Definicja 20 tygodniem ciąży (tygodnie ciąż)' są liczone od ostatniego krwawienia miesiączkowego); bierze się również pod uwagę wagę płodu - dla
 • Co znaczy Penicylinaza Definicja rozpadu penicyliny. R jest produkowana poprzez nie wszystkie drobnoustroje (gronkowce i pałeczki Gram-ujemne) warunkując ich niewrażliwość
 • Co znaczy Patognomiczny Definicja specyficznie znamienny, wyróżniający (na przykład symptom dla danej dolegliwości
 • Co znaczy Pletyzmografia Definicja pojawiająq'ch się w każdym cyklu pracy serca. Zmiany te są zapisywane w formie krzywych, których interpretacja umożliwia umiejscowienie
 • Co znaczy Pankreatografia Definicja celu uwidocznienia anatomii (poprawna, zwężenia, torbiele, przetoki) przewodu trzustkowego. Wykonuje się w trakcie badania ERCP (wstecznej
 • Co znaczy Parafinoterapia Definicja fizjoterapeutycznego. Do okładów używa się parafiny stałej z domieszką oleju parafinowego. Roztapia sieją w dalszym ciągu w łaźni wodnej i
 • Co znaczy Pasteurella Definicja pałeczek albo ziarenkowców rosnących w uwarunkowaniach względnie beztlenowych. Są chorobotwórcze dla wielu gatunków zwierząt, natmiast dla
 • Co znaczy Pektyny Definicja polisacharydów występująca w owocach i jarzynach. Stanowią składniki ściany komórkowej roślin. Wykazują właściwości żelujące, w
 • Co znaczy Percepcja Definicja złożonego bodźca, pozwalające rozpoznać go jako złożone wrażenie zmysłowe. Jest wyższym etapem procesu poznania, kierującym do stworzenia w
 • Co znaczy Perforatory Definicja żył głębokich i powierzchownych kończyny dolnej. Przechodzą poprzez powięź, prowadzą krew jednokierunkowo dzięki istnieniu wydolnych
 • Co znaczy Peroksydaza Definicja nadtlenków, łącznie z nadtlenkiem wodoru powstających naturalnie w procesach wytwarzania energii w łańcuchu oddechowym (wymiatacz wolnych
 • Co znaczy Pępowina Definicja kosmówką. Jest początkowo krótki, etapowo wydłuża się w trakcie trwania ciąży (pod koniec osiąga 50cm długości i 1,5 cm szerokości
 • Co znaczy Pięta Definicja wysunięta część stopy, której fundamentem jest kość piętowa. Stanowi tylny pkt. podparcia stopy. Ma wielorakie funkcje. Jest w części
 • Co znaczy Plazmina Definicja reakcję rozkładu włóknika. Powstaje z nieczynnego prekursora osoczowego plazminogenu (glikoproteiny wytwarzanej w wątrobie, nerce i nie
 • Co znaczy Pluskwa Definicja rozpowszechnionego nadrzędu owadów uskrzydlonych pluskwiaków. Posiadają narząd gębowy sącokłujący w kształcie ssawki, jako pasożyty
 • Co znaczy Podciśnienie Definicja ciśnienia tętniczego krwi (mierzonego w spoczynku) do wartości poniżej 110-100 dla skurczowego i poniżej 65-60 dla rozkurczowego. R
 • Co znaczy Podeszwa Definicja z podłożem w trakcie chodzenia. Pokryta jest grubą skórą, pozbawioną włosów i dodatkowo osłoniętą bardzo grubym, zrogowaciałym naskórkiem
 • Co znaczy Podśluzówka Definicja i mięśniówką w narządach rurowatych. Znajduje się w niej gęsta sieć naczyń włosowatych i limfatycznych i włókien nerwowych
 • Co znaczy Pokrzywa Definicja pokrzywowatych (Urticaceae) o charakterystycznych parzących włoskach, zawierających kwas mrówkowy. W Polsce występują trzy gatunki R
 • Co znaczy Polisomnogram Definicja kory mózgu w trakcie snu. Standardowo R obejmuje zapis czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram - EEG), ruchów gałek ocznych
 • Co znaczy Porfiria Definicja z zaburzeń syntezy hemu, co wywołane jest zmniejszeniem albo brakiem aktywności enzymów katalizujących poszczególne fazy jego biosyntezy
 • Co znaczy Potówki Definicja powstałe w rezultacie zatrzymania wydzielanego potu. W rezultacie zamknięcia przewodu wyprowadzającego gruczołów potowych i rozwijającego
 • Co znaczy Potworniak Definicja tkanek obcych dla tej części ciała, gdzie rosną. Istnieją różne typy R na przykład torbiel naskórkowa (wysłana nabłonkiem płaskim), torbiel
 • Co znaczy Powietrze Definicja stanowiąca atmosferę ziemską, złożona ze składników o niezmiennym stężeniu (tlen - 21%, azot - 78%, gazy szlachetne) i zmiennym stężeniu
 • Co znaczy Pracoholizm Definicja przeważnie zostają ludzie, którzy mają głęboko ukrywane, lecz poważne zaburzenia w poczuciu własnej wartości. Podejmując pracę w sposób
 • Co znaczy Pręt Definicja ortopedycznego, użytkowany przeważnie do leczenia złamań kości długich (R Ruscha, R Endera) przeważnie wprowadzanego do jamy szpikowej, i
 • Co znaczy Prion Definicja białka (najprawdopodobniej złożona jest wyłącznie z glikoproteiny), nie posiadający jakiegokolwiek materiału genetycznego. Wywołuje
 • Co znaczy Proktokolektomia Definicja usunięciu odbytnic)' i jelita grubego z wytworzeniem przetoki jelitowej (stomia, odbyt brzuszny). Zabieg taki stosuje się w zaawansowanych
 • Co znaczy Prostacyklina Definicja powodujący rozluźnienie napięcia mięśni gładkich (rozkurcz). Należy do ekipy biologicznie aktywnych substancji tak zwany eikozanoidów
 • Co znaczy Proteoliza Definicja i aminokwasy, katalizowany poprzez enzymy (proteazy). R zachodzi przykładowo w przewodzie pokarmowym spełniając istotną rolę w procesie
 • Co znaczy Pryszczyca Definicja dwukopytnych, rzadko przenoszona na ludzi. Przebiega w formie zapalenia błony śluzowej j. ustnej z powstawaniem pęcherzy, po pęknięciu
 • Co znaczy Przedramię Definicja i ręką. Jego szkielet tworzą kości promieniowa i łokciowa, do których przyczepiają się mięśnie nadgarstka i palców ręki. Kluczowe ich
 • Co znaczy Przetoka Definicja albo większą liczbą narządów jamistych (na przykład jelito) albo narządem, a powierzchnią ciała. Różnorodność R jest wielka z uwagi na
 • Co znaczy Pseudoneurastenia Definicja psychicznych powstających w rezultacie mikroskopowych zmian strukturalnych w tkance mózgowej. Zmiany te wywołują zakłócenia czynności mózgu
 • Co znaczy Psychologia Definicja umysłowe, zajmuje się powstawaniem i przebiegiem mechanizmów psychicznych, cechami psychicznymi człowieka i regulacją jego stosunku z
 • Co znaczy Pet Definicja tomography), emisyjna tomografia pozytronowa; sposób badania czynności komórek organizmu wykorzystującą zdarzenie emisji pozytronu w
 • Co znaczy Piersi Definicja piersi żeńskie zbudowane są raczej z tkanki tłuszczowej (w różnej, osobniczo zmiennej ilości) i zawierają gruczoły piersiowe. Łączą się z
 • Co znaczy Pokrzywka Definicja 20% ogółu populacji. W większości przypadków dolegliwość przebiega błyskawicznie, ma delikatny przebieg, a zmiany ustępują bez leczenia. Są
 • Co znaczy Położnica Definicja kobieta w dwie godziny po porodzie, od momentu rozpoczęcia połogu do końca pierwszego tygodnia
 • Co znaczy Plamica Definicja przebiegu różnego rodzaju skaz krwotocznych (na przykład R małopłytkowa, R gnilcowa). Występuje w formie pojedynczych albo zlewających się
 • Co znaczy Paciorkowce Definicja bakterii Gram-dodatnich. Komórki układają się w charakteystyczne łańcuszki. Przewarzająca część jest saprofitami ludzi i zwierząt jednak
 • Co znaczy Patofizjologia Definicja czynnościowych zmian ustroju prowadzących do dolegliwości i występujących w okresie jej przebiegu albo z niej wynikających. Jako element
 • Co znaczy Pokrewieństwo Definicja wspólnego przodka; stanowi częste wskazanie do udzielania zainteresowanym rady genetycznej. Dotyczy ona w pierwszej kolejności problematyki
 • Co znaczy Pyloroplastyka Definicja przecięciu podłużnym i w dalszym ciągu odpowiednim poprzecznym zszyciu części odźwiernikowej żołądka, zwężonej poprzez chorobę wrzodową
 • Co znaczy Policzek Definicja położony między kątem ust, uchem, łukiem jarzmowym i brzegiem żuchwy. Od zewnątrz pokryty skórą, a wewnątrz wysłany błoną śluzową stanowiąc
 • Co znaczy Psychoza Definicja się poważną dezintegracją poszczególnych mechanizmów psychicznych (symptomy chorobowe) na przykład mechanizmów poznawczych (omamy, urojenia
 • Co znaczy Przebarwienia Definicja otaczającej skóry pod wpływem różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Przeważnie wywołane zwiększeniem zawartości melaniny w skórze
 • Co znaczy Puder Definicja nadmiar tłuszczu, nadaje skórze matowy blask i daje wrażenie delikatności. Występuje w 2 postaciach: prasowany i sypki. W medycynie
 • Co znaczy Plazmocyty Definicja rozwijające się z limfocytów B (odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną humoralną - zależną od przeciwciał). Limfocyty dojrzewają w
 • Co znaczy Podniebienie Definicja wysłana błoną śluzową. Złożona jest z dwóch odcinków: przedniego, mającego podstawę kostną - R twarde i tylnego, będącego fałdem utworzonym
 • Co znaczy Podróż Definicja osobnika, zazwyczaj wymagająca środka transportu odpowiedniego dla danego szlaku i odległości. Nie wszystkie środki lokomocji sprzyjają
 • Co znaczy Prącie Definicja kopulacyjny wykorzystywany wprowadzeniu nasienia do kobiecych dróg rodnych. Zawiera także końcowy odcinek cewki moczowej biorąc udział w
 • Co znaczy Prozodia Definicja zaburzeniem rytmu i wzmocnienia akcentu, które dodają znaczenia mowie. Jest przeważnie rezultatem uszkodzenia obu półkul mózgu
 • Co znaczy Paznokcie Definicja przydatki skóry) pokrywające grzbietowe powierzchnie końców palców rąk i stóp. Części boczne płytki paznokcia i jej część tylna tkwią w
 • Co znaczy Panaceum Definicja lek uniwersalny, mityczne lek na wszystkie choroby
 • Co znaczy Paracetamol Definicja lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowe, nie wywołuje działania przeciwzapalnego. Jest częstym składnikiem leków przeciwbólowych
 • Co znaczy Pionizacja Definicja powrotu do pozycji pionowej po długotrwałym leżeniu. R przeprowadza się przy łóżku chorego z udziałem rehabilitanta albo na szczególnym
 • Co znaczy Paranoja Definicja usystematyzowanych urojeń różnej treści, przebiegająca bez rozpadu struktury osobowości i osłabienia intelektu, zwłaszcza bez
 • Co znaczy Psychika Definicja szczególności tych, które mają wpływ na celowe i zorientowane zachowanie człowieka i warunkują jego przystosowanie do otoczenia. Ważną
 • Co znaczy Poikilocytoza Definicja widoczne w badaniu morfologii i rozmazie krwi obwodowej wielokształtność erytrocytów
 • Co znaczy Prebiotyki Definicja trawieniu i wchłanianiu w jelitach, a pozytywnie wpływające na gospodarza poprzez wybiórczą stymulację wzrostu i aktywności wybranych
 • Co znaczy Paraproteinemia Definicja zespół kliniczny przebiegający z wytwarzaniem niepoprawnych białek (paraprotein) na przykład szpiczak mnogi
 • Co znaczy Piorun Definicja ziemskiej zachodzące wewnątrz chmury burzowej, pomiędzy chmurami albo pomiędzy chmurą, a powierzchnią ziemi (—» porażenie prąciem
 • Co znaczy Pleoptyka Definicja zespół metod leczenia niedowidzenia użytkowanych zazwyczaj w zezie z niedowidzeniem
 • Co znaczy Pankreozymina Definicja produkowany w błonie śluzowej dwunastnicy po pobudzeniu pokarmem. Wzmaga wydzielanie enzymów trzustkowych
 • Co znaczy Peep Definicja pressure dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) sposób mechanicznej wentylacji utrzymująca dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych na końcu
 • Co znaczy Pejotl Definicja meksykańskiego kaktusa zawierające odurzające alkaloidy (między innymi meskalinę). Działa silnie halucynogennie
 • Co znaczy Płatek Definicja przykład zastawka trójdzielna złożona jest z trzech R Ich wolne brzegi są stabilizowane strunami ścięgnistymi
 • Co znaczy Przyczep Definicja płaszczyzna na powierzchni kości, do której wnikają w włókna ścięgna. Stanowi strefę przejściową między ścięgnem i tkanką kostną
 • Co znaczy Parafina Definicja mieszanina stałych węglowodorów nasyconych) wydzielana z frakcji ropy naftowej o temp. wrzenia powyżej 350°C. Parafina użytkowana jest
 • Co znaczy Perfuzja Definicja naczynia narządu. W nie wszystkich przypadkach wprowadza się do naczyń inne niż krew płyny. Odpowiednikiem jest R guza nowotworowego
 • Co znaczy Pediatria Definicja specjalność medyczna zajmująca się chorobami dzieci i sposobami ich leczenia
 • Co znaczy Paliczek Definicja się stawem ze śródręczem albo śródstopiem, a pozostałe ze sobą. Niemal cały R dystalny jest przykryty płytką paznokciową. W kciuku i
 • Co znaczy Pankreatyna Definicja zwierzęcych zawierających raczej lipazę, trypsynę i amylazę. Użytkowany w niewydolności wewnątrz wydzielniczej trzustki (na przykład
 • Co znaczy Paracenteza Definicja nadmiaru płynu z jamy otrzewnowej. Może mieć znaczenie lecznicze albo diagnostyczne - ocena laboratoryjna płynu. Nakłucia dokonuje się z
 • Co znaczy Parestezje Definicja są one odczuwane w formie mrowienia, cierpnięcia, drętwienia. Dotknięcie skóry chory odczuwa wówczas jako szczypanie, zimno jako ból i
 • Co znaczy Pączkowanie Definicja której z osobnika rodzicielskiego oddzielają się mniejsze i odmiennie zbudowane osobniki potomne, które z biegiem czasu odłączają się
 • Co znaczy Perlak Definicja nabłonka przewodu słuchowego i części wiotkiej błony bębenkowej i cholesterolu w uchu środkowym. Może pojawić się w rezultacie przewlekłych
 • Co znaczy Pelagra Definicja niedoboru witamin ekipy B, w szczególności amidu kwasu nikotynowego i witaminy PR A i C. Symptomy dotyczą obwodowego i ośrodkowego układu
 • Co znaczy Pentozuria Definicja w moczu. R występuje po spożyciu większych ilości owoców, niekiedy w morfinizmie. Może być wadą uwarunkowaną genetycznie
 • Co znaczy Peroksyazotyn Definicja chemiczny mogący powstawać w pobudzonych do odpowiedzi odpornościowej komorkach immunoreaktywnych (makrofagach) z NO i O, pod wpływem
 • Co znaczy Pragnienie Definicja dla przeżycia jednostki. Wyzwolenie pragnienia zakończone piciem wody wymaga pobudzenia odpowiednich receptorów, układów motywacyjnych i
 • Co znaczy Proteoglikany Definicja białkowego i związanych z nim glikozaminoglikanów (hepayna, siarczan chondroityny). Występują na powierzchni komórek, powiązane z błonami
 • Co znaczy Perycyt Definicja towarzysząca naczyniom włosowatym. Ma liczne, oplatające naczynie wypustki, za ich pomocą R mogą łączyć się ze sobą. Mają umiejętność
 • Co znaczy Pieprz Definicja roślin tropikalnych i subtropikalnych. Przewarzająca część to pnącza, lecz są także drzewa, krzewy i zioła. Gatunkiem dostarczającym
 • Co znaczy Plamka Definicja poziomie skóry, o zmienionym zabarwieniu, wielkości poniżej 10mm i różnym kształcie (piegi, znamię płaskie, naczyniak płaski, osutki w
 • Co znaczy Podświadomość Definicja poprzez jednostkę w pełni uświadamiane, ale których istnienia może się domyślać analizując swoje postępowanie. Jest także obszarem psychiki
 • Co znaczy Pokasływanie Definicja uczuciem drażnienia błony śluzowej krtani i tchawicy, powodujący wykrztuszanie min. ilości wydzieliny. Występuje jako częsty odruch po
 • Co znaczy Polipeptydy Definicja połączenie więcej niż dwóch (dipeptydy) aminokwasów. Aminokwasy połączone są wiązaniami peptydowymi. P. może być zbudowany nawet z kilkuset
 • Co znaczy Potas Definicja metaliczny. Jest kationem występującym w największych stężeniach wewnątrz komórek. Raptem 2% R ustrojowego znajduje się w przestrzeni
 • Co znaczy Pobudzenie Definicja prócz hamowania, procesem przewodzenia impulsów nerwowych. Patrz także, zioła POBUDZENIE:Cykoria PodróżnikHyzop LekarskiJemioła
 • Co znaczy Podbrzusze Definicja okolica brzucha znajdująca się poniżej pępka, składająca się z leżących bocznie dwóch okolic pachwinowych i środkowej okolicy łonowej
 • Co znaczy Poligeny Definicja termin określający sytuację, kiedy sporo niezależnych par genów oddziałuje w podobny sposób na ustaloną cechę, a konsekwencje ich działania
 • Co znaczy Polimery Definicja szeregu mniejszych cząsteczek (monomerów). Należy do nich sporo sporych cząsteczek występujących w komórkach na przykład białka, kwasy
 • Co znaczy Projekcja Definicja zdarzenie opierające na przypisywaniu własnych motywów, emocji i postaw innym ludziom. Jest także mechanizmem obronnym, przez przypisywanie
 • Co znaczy Pronacja Definicja jej długiej osi na przykład wyciągnięte w przód przedramię w pronacji jest zwrócone kciukiem w dół, a małym palcem ku górze
 • Co znaczy Proprioceptory Definicja narządami zmysłów położonymi w stawach, mięśniach i ścięgnach, pozwalających na ocenę pozycji kończyn, głowy i innych części ciała, jak
 • Co znaczy Prosak Definicja pojawia się na skórze w formie maleńkiego, biało przeświecającego tworu, wielkości łebka od szpilki. Jest ostro odgraniczony od otoczenia
 • Co znaczy Przedsionek Definicja część narządu jamistego, przewodu, jamy, przestrzeni, poprzedzająca przeważnie odcinek kluczowy na przykład R serca, j. ustnej, nosa itd
 • Co znaczy Psychoterapia Definicja systematycznym oddziaływaniem na pacjenta, przy zastosowaniu słowa, w ramach specyficznego kontaktu, w ustalonym, sprecyzowanym celu. R
 • Co znaczy Proteza Definicja fragment ciała ludzkiego. Odznacza się protezy wewnętrzne (endoprotezy) wymagające przeprowadzenia zabiegów operacyjnych dla ich
 • Co znaczy Przecinkowce Definicja o kształcie przecinków albo spirali. Nie wszystkie gatunki są chorobotwórcze, na przykład przecinkowiec cholery (Vibriocholerae) wywołując
 • Co znaczy Przerost Definicja wskutek zwiększenia się poszczególnych komórek. Jest regularnie rezultatem zwiększonej pracy narządu na przykład mięśni szkieletowych
 • Co znaczy Przesięk Definicja się w jamach surowiczych (otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej) w przebiegu niewydolności krążenia w obszarze wątrobowym (marskość wątroby
 • Co znaczy Psychodegradacja Definicja psychospołecznego wyrażająca się wypadaniem z dotychczasowych ról socjalnych. Powstaje przeważnie w następstwie organicznego uszkodzenia
 • Co znaczy Pulsoksymetria Definicja wysycenia hemoglobiny tlenem dzięki fotodetektorów wykrywających zmienny impuls świetlny spowodowany pulsowaniem tętnic. P. daje także
 • Co znaczy Przeczyszczenie Definicja wywołanie wypróżnienia jelita grubego dzięki leku (doustnego, czopka albo wlewu czyszczącego
 • Co znaczy Pak Definicja destylacji. Użytkowana jest do nasycania pap dachowychi izolacji stropów, produkcji asfaltu i tym podobne Pary rozpuszczonego R działają
 • Co znaczy Pandemia Definicja epidemia o sporym nasileniu, obejmująca znaczącą część populacji
 • Co znaczy Parakrynia Definicja hormonalnym na przykład prostaglandyn, do płynu tkankowego, które działają na komórki leżące w pobliżu komórki wydzielniczej
 • Co znaczy Przyjemność Definicja składnik bardziej złożonych doznań (na przykład miłości) charakteryzujący się tym, iż jednostka stara się ten stan utrzymać
 • Co znaczy Plama Definicja otocznia barwą, podobna do plamki, której rozmiar przekracza jednak 10mm. Może być ogniskiem przebarwienia albo odbarwienia. Patrz także
 • Co znaczy Parathormon Definicja hormon wydzielany poprzez gruczoły przytarczowe wpływający raczej na metabolizm mineralny i tkanki kostnej
 • Co znaczy Penalizacja Definicja jednego albo obu oczu, uzyskana poprzez odpowiednie wykorzystywanie szkieł okularowych. Jest sposobem leczenia użytkowaną w leczeniu zeza
 • Co znaczy Pielęgniarka Definicja osoba, która uzyskała formalne uprawnienia do wykonywania czynności pielęgniarskich w dziedzinie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji
 • Co znaczy Położna Definicja akuszerka; pielęgniarka wyszkolona w dziedzinie odbierania poprawnych porodów, opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą i noworodkiem
 • Co znaczy Potylica Definicja tylna część sklepienia czaszki, utworzona poprzez kość potyliczną. Służy jako przyczep dla mięśni karkowych biorących udział w ruchach głowy
 • Co znaczy Powieszenie Definicja uciśnięcia narządów szyi (w szczególności dróg oddechowych, tętnic szyjnych i kręgowych) pętlą zaciskaną ciężarem zwisającego ciała
 • Co znaczy Podscielisko Definicja zrąb miąższu narządu; jest tkanką łączną otaczającą nerwy i naczynia narządu i utrzymującą architekturę komórek miąższowych
 • Co znaczy Pokswirusy Definicja skomplikowanej budowie. Należą do niech wirusy ospy, krowianki i istotne gospodarczo dolegliwości ptactwa domowego
 • Co znaczy Properydyna Definicja bierze udział w alternatywnej drodze aktywacji dopełniacza w procesie odpowiedzi immunologicznej
 • Co znaczy Przesączanie Definicja polegająca na oddzielaniu ciała stałego od cieczy z użyciem sączka. W układach biologicznych jest procesem przechodzenia płynu wspólnie z
 • Co znaczy Posoka Definicja płynna, cuchnąca wydzielina martwiczych tkanek zakażonych bakteriami beztlenowymi. Zawiera raczej produkty rozpadu tkankowego
 • Co znaczy Promieniowce Definicja nieruchliwych bakterii rosnących w uwarunkowaniach względnie beztlenowych, regularnie chorobotwórczych dla ludzi (na przykład powodują
 • Co znaczy Prostanoidy Definicja powstające w tkankach z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wykazujące wielorakie działania biologiczne jako hormony tkankowe. Należą
 • Co znaczy Przyżeganie Definicja temp. wytwarzanej poprzez rozgrzaną metalową końcówkę specjalnego aparatu w celu zniszczenia zbędnej tkanki (na przykład nadżerka szyjki
 • Co znaczy Przeczos Definicja unijny albo wydrążony region skóry pokryty strupami powstający w rezultacie drapania, pocierania, wyskubywania
 • Co znaczy Przypominanie Definicja polegająca na odtwarzaniu uprzednio wyuczonego materiału albo odtwarzaniu przeszłego doświadczenia (—> pamięć
 • Co znaczy Peritonizacja Definicja pokrytą obnażonej powierzchni któregoś z narządów jamy brzusznej. Ma ułatwić gojenie i zapobiec stworzeniu zrostów z sąsiednimi narządami i
 • Co znaczy Polip Definicja patologicznego, odpowiada każdej masie tkankowej, która wyrasta ze ściany jelita (także innych kanałów naturalnych) i wystaje do jego
 • Co znaczy Panewka Definicja wykorzystywane do połączenia stawowego z kulistą głową innej kości. W najwyższym stopniu typowymi są R stawu biodrowego utworzona poprzez
 • Co znaczy Pestycydy Definicja ochrony roślin. Działają zarówno na zwierzęta jak i rośliny, nie wszystkie wybiórczo na poszczególne ekipy: mięczaki (moluscocydy
 • Co znaczy Pachwina Definicja między brzuchem i kończyną dolną. Jest miejscem, gdzie pod skórą i tkanką podskórną znajdują się spore naczynia tętnicze i żylne i nerw
 • Co znaczy Pamięć Definicja przywoływania ich w przypadku potrzeby. Jest fundamentem procesu uczenia się, a tym samym przystosowania się do otoczenia. Istnieją trzy
 • Co znaczy Pastylki Definicja tabletek, ale pozyskiwana poprzez formowanie plastycznej, wilgotnej masy, a w dalszym ciągu jej wysuszenie. Nazwa jest odnoszona do nie
 • Co znaczy Pląsawica Definicja bezładne ruchy mimowolne twarzy i odsiebnych części kończyn. Ruchy pląsawicze mogą zlewać się niedostrzegalnie w celowy ruch wykorzystywany
 • Co znaczy Przepuklina Definicja zazwyczaj wewnątrz brzusznych (niekiedy innych na przykład R mięśniowa, rdzeniowa) poprzez wrota naturalne albo ubytek w powłokach jamy
 • Co znaczy Plwocina Definicja oddechowych (śluz) i złuszczonymi nabłonkami. Jej badanie może wykryć komórki nowotworowe złuszczone w drogach oddechowych (badanie
 • Co znaczy Pirogeny Definicja one być pochodzenia wewnętrznego (endogenne) i zewnętrznego (egzogenne). Przewarzająca część egzogennych to mikroorganizmy, ich produkty i
 • Co znaczy Perforacja Definicja narządu posiadającego jamę (na przykład żołądek, jelito, wyrostek robaczkowy, macica, jajowód, moczowód, naczynie krwionośne). Dochodzi do
 • Co znaczy Przywry Definicja prowadzących pasożytniczy tryb życia. Posiadają przyssawki, którymi umocowują się w ciele żywiciela. Należą do nich pasożyty krwi w rodzaju
 • Co znaczy Progeria Definicja Hultchinson-Olford Progeria Syndrome); starzenie przedwczesne; rzadka dziedziczna dolegliwość polegająca na nieprawidłowym rozwoju - do
 • Co znaczy Przywiedzenie Definicja zbliżenie kończyny albo jej odcinka w płaszczyźnie czołowej do osi pośrodkowej ciała
 • Co znaczy Przyzębie Definicja szyjki. W ich skład wchodzą: dziąsło, okostna, ozębna i wiązki włókien kolagenowych przebiegających między nimi, kostny brzeg zębodołu i
 • Co znaczy Przekroje Definicja topograficznej. R w płaszczyznach ciała: strzałkowych, poprzecznych i czołowych pozwalają określić kształt, kierunek i położenie w
 • Co znaczy Piegi Definicja jasnożółtego do ciemnobrązowego leżące powierzchownie w skórze. Występują pojedynczo albo w skupiskach (mogą się zlewać). Pojawiają się
 • Co znaczy Pęcherzyk Definicja skórny, 'ograniczony, wzniesiony powyżej powierzchnię otaczającej skóry, wypełniony płynem surowiczym. Większe niż 5mm zmiany to pęcherze
 • Co znaczy Paracelsus Definicja odrzucił wszystkie ówczesne naukowe autorytety i nawet publicznie spalił Kanon Awicenny. Za jedyne źródło wiedzy uważał doświadczenie
 • Co znaczy Paralaksa Definicja obserwację stosunków przestrzennych oglądanych elementów (głębia, stereopsja). Jest funkcją współpracy obu siatkówek z ośrodkowym układem
 • Co znaczy Petydyna Definicja przeciwbólowy z gatunku opioidów (działa morfinopodobnie). Działanie przeciwbólowe jest podobne do morfiny, lecz w przeciwieństwie od niej
 • Co znaczy Probiotyki Definicja drobnoustrojów stanowiących uzupełniający składnik pożywienia człowieka i wykazujących korzystny wpływ na stan jego zdrowia. R to są
 • Co znaczy Papuzica Definicja przenoszone poprzez nie wszystkie ptaki (raczej papugi, rzadziej gołębie i kanarki, a nawet mewy i drób). Zakażenie ludzi następuje przez
 • Co znaczy Plaster Definicja wykonana z produktów celulozowych, dzianych albo tworzyw sztucznych wykorzystywana do mocowania opatrunków na skórze (niekiedy R jest
 • Co znaczy Pepsyna Definicja rozkłada białka). Produkowana jest z powstających w błonie śluzowej żołądka nieczynnych pepsynogenów, gromadzonych w formie ziarnistości
 • Co znaczy Płat Definicja oddzielonej anatomicznie albo czynnościowo od innych jego części (płatów) na przykład płat płuca, R mózgu, R gruczołu. Patrz także, zioła
 • Co znaczy Przeprost Definicja staw łokciowy jest poprzez przewarzająca część ludzi prostowany do 180°, niektórzy jednak (zazwyczaj kobiet}') uzyskują większe kąty. R
 • Co znaczy Pierwotniaki Definicja się z jednej komórki, stanowiącej pełny, samodzielny organizm, pobierające pokarm z otoczenia (heterotrofy), poruszające się dzięki wici
 • Co znaczy Połóg Definicja sześciotygodniowy moment po porodzie. W momencie tym dochodzi do cofania się fizjologicznych zmian ciążowych
 • Co znaczy Prostaglandyny Definicja wielokierunkowej aktywności biologicznej. Określane są regularnie mianem hormonów lokalnych, bo ich działanie obejmuje komórki z
 • Co znaczy Przekarmianie Definicja o dużej wartości kalorycznej, przekraczająca zapotrzebowanie organizmu. Prowadzi do otyłości z jej powikłaniami
 • Co znaczy Pot Definicja 0 charakterystycznym zapachu, bogata w składniki mineralne. W skórze człowieka znajduje się prawie 2 miliony gruczołów R Regulują one
 • Co znaczy Prosektorium Definicja sala, gdzie przeprowadza się szczegółowe badanie narządów wewnętrznych osób zmarłych
 • Co znaczy Płynotok Definicja poprzez przewody nosowe albo słuchowe zewnętrzne w następstwie uszkodzeń (przeważnie złamania podstawy czaszki), prowadzących do stworzenia
 • Co znaczy Protruzja Definicja jednego elementu anatomicznego w obręb innego. Może dotyczyć struktur naturalnych na przykład R panewki biodra do miednicy (zapadanie się
 • Co znaczy Pneumaturia Definicja rzadkim symptomem, wskazującym na obecność przetoki między układem moczowym i jelitem. Może być powikłaniem zapalenia uchyłków jelita
 • Co znaczy Proteina Definicja białko z gatunku białek prostych (składających się wyłącznie z aminokwasów - na przykład kolagen
 • Co znaczy Palimpsest Definicja przebiegu uzależnienia alkoholowego, przejawiających się tym, iż nawet po małych dawkach alkoholu, niepowodujących wyraźnych cech upojenia
 • Co znaczy Palingeneza Definicja rozwoju embrionalnego. U płodu ludzkiego pojawiają się przejściowo cechy innych grup bardziej prymitywnych zwierząt na przykład struna
 • Co znaczy Paluch Definicja przyśrodkowo położony palec stopy. Odznacza się masywną budową (funkcje podporowe i w mechanice chodu) i sktada się z dwóch paliczków. Jego
 • Co znaczy Papaweryna Definicja W sporych dawkach ma działanie odurzające i porażające mięśnie poprzecznie prążkowane (szkieletowe) i sercowy, w małych skutkuje
 • Co znaczy Paramyksowirusy Definicja różnej budowie i wpływie na organizm człowieka. Zalicza się do nich wirus świnki, odry, grypy rzekomej (paragrypy) i inne. Podobny
 • Co znaczy Pikornawirusy Definicja wirusów, w tym wirusy polio, enterowirusy (atakują jelita), rhinowirusy (infekcje układu oddechowego na przykład przeziębienie), Coxackie i
 • Co znaczy Pylica Definicja nieorganiczne (mineralne) pyły powodujące zmiany zapalne i zwłóknienia płuc. W prostej R węglowej pył węglowy jest rozprzestrzeniony w
 • Co znaczy Postawa Definicja układem ciała w pozycji stojącej. Rozróżnia się R zwykłą (swobodną, habitualną, nawykową), i R baczną tzn. czynnie poprawioną poprzez
 • Co znaczy Pacha Definicja opuszczonego ramienia od ściany klatki piersiowej. Stosunkowo unoszenia ramienia poszerza się w szerokie pole z wpukloną w konsekwencji
 • Co znaczy Pasteryzacja Definicja niszczenie wegetatywnych form bakterii i innych drobnoustrojów poprzez podgrzanie do temp. 60-80°C i natychmiastowe ochłodzenie
 • Co znaczy Pastereloza Definicja poprzez pałeczkowate bakterie Pasteurella multocid, których naturalnym rezerwuarem są ptaki, owce, bydło, świnie i gryzonie. U człowieka
 • Co znaczy Peloidy Definicja borowiny i muły, przeważnie użytkowane w fizjoterapii i kosmetyce w formie gorących maseczek borowinowych (—> borowina
 • Co znaczy Perymetr Definicja urządzenie, aktualnie sprzężone z komputerem do badania pola widzenia (—» perymtertia
 • Co znaczy Perforyny Definicja niszczenia komórek i mikroorganizmów w sposób bezpośredni (komórki zabójcy). Białka te otaczają atakowaną komórkę w ślad, za czym następuje
 • Co znaczy Perystaltyka Definicja skoordynowaną czynnością skurczową błony mięśniowej przewodu wykorzystywaną jednokierunkowemu przesuwaniu zawartości kanału (w przewodzie
 • Co znaczy Pęczek Definicja ustalenie biegnących wspólnie wiązek włókien nerwowych; pęczki mające wspólny start i dążące do tego samego ośrodka stanowią drogę nerwową
 • Co znaczy Pędzlaki Definicja występujących bardzo powszechnie, z których nie wszystkie są warunkowo chorobotwórcze dla człowieka. Z pewnych gatunków pędzla-ka otrzymano
 • Co znaczy Plazmodium Definicja pełzaków o nieregularnym kształcie ciała, powstała drogą licznych podziałów jąder bez podziałów cytoplazmy na przykład zarodziec malaryczny
 • Co znaczy Płacz Definicja obfite wydzielanie łez z charakterystycznym grymasem twarzy, któremu towarzyszą nasilone emocje. Patrz także, zioła PŁACZ:Jałowiec Pospolity
 • Co znaczy Podocyty Definicja wyściełające ścianę torebki Bowmana nefronu. Od ich powierzchni odchodzą wydłużone, ostro zakończone wypustki nóżki, pokrywające
 • Co znaczy Podpuszczka Definicja powodując)' denaturację białka z mleka matki. Katalizuje rozkład rozpuszczalnego kazeinianu wapnia do nierozpuszczalnego parakazeinianu
 • Co znaczy Polipektomia Definicja Wykonuje się przeważnie przy zastosowaniu pętli elektrycznej endoskopu (na przykład w trakcie kolonoskopii). Usunięty polip musi zostać
 • Co znaczy Polisomy Definicja polirybosomy, cząsteczki matrycowego RNA (mRNA) powiązane z różnymi rybosomami
 • Co znaczy Popęd Definicja poprzez pojawienie się ustalonych bodźców zewnętrznych (na przykład widok atrakcyjnego pokarmu) albo wewnętrznych (na przykład ból), który
 • Co znaczy Populacja Definicja występujące na tym samym obszarze, w tym samym czasie. Złożona jest ona z osobników, ale ma właściwości, których osobniki nie posiadają
 • Co znaczy Poradnia Definicja świadczeń ambulatoryjnych w dziedzinie wielospecjalistycznym i ogólnym na przykład poradnia ogólna, dla dzieci, odwykowa itp
 • Co znaczy Postrzał Definicja zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego (dysku), powodującymi naciąganie i nierzadko rozerwanie więzadła podłużnego kręgosłupa. Rezultatem
 • Co znaczy Prokoagulant Definicja czynnik, który inicjuje, nasila albo bierze udział w procesie krzepnięcia krwi
 • Co znaczy Propulsja Definicja symptom chorobowy opierający na padaniu naprzód i niemożności nagłego zatrzymania się, co niekiedy skutkuje przejście z chodu w bieg
 • Co znaczy Profundoplastyka Definicja operacyjny użytkowany u chorych z poważnym (krytycznym) niedokrwieniem kończyny dolnej (bóle spoczynkowe, owrzodzenia tętnicze). Bazuje na
 • Co znaczy Progresja Definicja występuje regularnie, szczególnie w chorobach nowotworowych, mimo wdrożonego intensywnego leczenia, prowadząc do pogorszenia stanu chorego
 • Co znaczy Prolaktyna Definicja hormon wydzielany poprzez przysadkę mózgową utrzymujący działanie ciałka żółtego i zapoczątkowujący i podtrzymujący —> laktację
 • Co znaczy Przychodnia Definicja składająca się z poradni udzielających świadczeń profilaktyczno-leczniczych w dziedzinie fundamentalnym i specjalistycznym
 • Co znaczy Puryny Definicja skondensowanych ze sobą pierścieni. Tworzą zasady azotowe: adenina i guanina tworzące nukleotydy kwasów nukleinowych. Patrz także, zioła
 • Co znaczy Paraplegia Definicja porażenie obu kończyn dolnych na przykład w uszkodzeniu rdzenia kręgowego
 • Co znaczy Hemoglobina Peg Definicja hemoglobina bydlęca z polimerem o nazwie polietylenoglikol
 • Co znaczy Panodina Definicja zawierające nieaktywne formy różnych drobnoustrojów. Jest użytkowana do pobudzenia ogólnej odporności organizmu. Opinie, co do jej
 • Co znaczy Pleocytoza Definicja powiększenie liczby ustalonych komórek w krwi albo płynie mózgowo-rdzeniowym
 • Co znaczy Pochwa Definicja złączający macicę z zewnętrznymi narządami płciowymi, jej ściany są bardzo rozciągliwe (w trakcie porodu mieści sporą główkę płodu, a
 • Co znaczy Porfiryny Definicja łatwo łączące się z metalami tworząc metaloporfiryny (na przykład hemoglobina z żelazem). Zazwyczaj występują pod postacią połączeń z
 • Co znaczy Protanopia Definicja ślepota na barwę czerwoną; jest przeważnie defektem dziedzicznym dotyczącym osiem razy częściej mężczyzn niż kobiet
 • Co znaczy Pentozy Definicja cukry zawarte w owocach, będące istotną ekipą węglowodanów pokarmowych dla człowieka
 • Co znaczy Pigmentacja Definicja odkłaclan ie się barwnika (pigmentu) melaniny w skórze

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Pigmentacja, Pentozy, Protanopia, Porfiryny, Pochwa, Pleocytoza, Panodina, Peg-Hemoglobina, Paraplegia, Puryny, Przychodnia, Prolaktyna, Progresja co to znaczy.

Słownik Pigmentacja, Pentozy, Protanopia, Porfiryny, Pochwa co to jest.