rzęsistkowica rzężenia rzepa co znaczy
Rzęsistkowica, Rzężenia, Rzepa, Rynologia, Rózyca, Ryboza, Rychłozrost, Rozdzielczość, Rozpadlina

Słownik i definicje chemiczne na R

 • Co znaczy Riketsje Definicja zajmujące pośrednie miejsce między wirusami i bakteriami. Przewarzająca część bytuje w środowisku naturalnym, będąc jednakże bezwzględnymi
 • Co znaczy Ropień Definicja rozpadu zniszczonych tkanek (działanie enzymów proteolitycznych w przestrzeni ograniczonej wałem ziarniny. Granice świeżego R. są
 • Co znaczy Rotacyzm Definicja polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski „r . Głoska ta pojawia się w zasobie głosek dziecka jako jedna z najpóźniej poprzez nie
 • Co znaczy Randomizacja Definicja dzięki losowania. Osoby badane zostają przypisane do ekipy eksperymentalnej i kontrolnej na zasadzie losowej
 • Co znaczy Reperfuzja Definicja tętnicach i żyłach w obszarach poprzednio niedokrwionych (na przykład po udrożnieniu tętnic wieńcowych w zabiegu angioplastyki
 • Co znaczy Renta Definicja pieniężne wykonywane z funduszy ubezpieczeniowych (tworzonych ze składek). Istnieje sporo rodzajów tego rodzaju świadczeń na przykład
 • Co znaczy Relaparotomia Definicja brzusznej u chorego, w krótkim czasie po poprzedniej. Konieczność ponownej operacji wiąże się zazwyczaj z powikłaniami poprzedniego
 • Co znaczy Reologia Definicja lepkości krwi na parametry jej przepływu w różnych typach naczyń krwionośnych, zarówno w warunkach poprawnych jak i zmienionych
 • Co znaczy Rulonizacja Definicja krwinek czerwonych w tak zwany rulony o różnej długości, obserwowane pod mikroskopem przy powiększonym stężeniu globulin i fibrynogenu we
 • Co znaczy Radikulopatia Definicja chorobowych będących następstwem zwyrodnienia krążka międzykręgowego albo struktur kostnych kręgosłupa z uciskiem na nerwy rdzeniowe
 • Co znaczy Rumień Definicja przekrwienia, znikające przy ucisku. Może powstawać wskutek reakcji na różnorodne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Patrz także, zioła
 • Co znaczy Redia Definicja przykład motylicy wątrobowej; żyjąca w żywicielu pośrednim (w różnych gatunkach mięczaków) wszczepiając się w jego tkanki
 • Co znaczy Róża Definicja tkanki podskórnej spowodowane poprzez B-hemolizujące paciorkowce ekipy A. Najczęściej zajęta jest twarz, kończyna górna albo podudzie
 • Co znaczy Roztocza Definicja gromady pajęczaków; znanych jest ich kilkadziesiąt gatunków. Są ich miliony, żyją wszędzie, aczkolwiek z nieznanych powodów, praktycznie
 • Co znaczy Rzepka Definicja włączona w ścięgno mięśnia czworogłowego uda (wchodzi w skład aparatu wyprostnego kolana), położona naprzód od dolnego końca kości udowej
 • Co znaczy Racjonalizacja Definicja nieświadomy, nawykowy sposób zachowania mający zmniejszać przykre napięcie emocjonalne, najczęściej lękowe) służący poprzez osoby nerwicowe
 • Co znaczy Refraktometria Definicja analizy instrumentalnej oparta na zależności między stężeniem roztworu, a współczynnikiem refrakcji roztworu. Służy między innymi do
 • Co znaczy Refrakcja Definicja świetlnych na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Promienie światła wpadające do oka przechodzą poprzez wielowarstwowy układ optyczny
 • Co znaczy Rentgenoskopia Definicja radiologiczne (rentgenowskie); w okolicy wykonywania zdjęć (rentgenografii) jest jedną z dwóch podstawowych metod badania
 • Co znaczy Recykling Definicja ustalenie cyklicznego mechanizmu, gospodarczego wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych z wyeksploatowanych, wybrakowanych bądź
 • Co znaczy Rędziny Definicja zwietrzenia skał węglanowych i siarczanowych w klimacie umiarkowanym. Rędziny czarnoziemne zawierają do 5% próchnicy i składniki mineralne
 • Co znaczy Reanimacja Definicja znaczy połączone zabiegi, które stosuje się w celu przywrócenia albo skutecznego zastąpienia podstawowych funkcji życiowych (oddychania i
 • Co znaczy Ropnica Definicja odmiana posocznicy, gdzie bakterie o wysokiej zjadliwości osiedlają się w różnych narządach, tworząc tu liczne, na ogół drobne, ropnie
 • Co znaczy Radiologia Definicja promieniotwórczości. Dział chemii, fizyki, biologii i medycyny. W medycynie dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię. Radiodiagnostyka
 • Co znaczy Raczkowanie Definicja kolanach i wyprostowanych rękach. Zazwyczaj daje się zauważyć ok. 10 miesiąca życia., najczęściej poprzedzone jest pełzaniem (porusza się
 • Co znaczy Reinkapsulacja Definicja otorbienie się pasożyta, zachodzące najczęściej w sytuacjach dostania się do nieprawidłowego żywiciela. W wypadku takiej pasożyt ulega
 • Co znaczy Rzodkiewka Definicja radicula); jednoroczna odmiana rzodkwi, o zgrubiałej łodyżce podliścieniowej, kulistej albo wydłużonej, czerwonej, fioletowej albo białej
 • Co znaczy Rynosporydioza Definicja wywoływana poprzez pasożytniczego pierwotniaka Rhinosporidium seeberi, w przebiegu której obserwowane jest występowanie sporych, kruchych
 • Co znaczy Rynolalia Definicja bazuje na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym. Z racji na warunki anatomiczno fizjologiczne decydujące o jakości wymowy, odznacza
 • Co znaczy Reprodukcja Definicja procesie zastępowania pokoleń (rodziców poprzez dzieci). Rozróżnia się trzy typy reprodukcji: prostą, gdy pokolenie dzieci jest liczebnie
 • Co znaczy Respirator Definicja zwane początkowo żelaznymi płucami. Respirator został wynaleziony poprzez Philipa Drinkera z Uniwersytetu Harvarda w Cambridge koło Bostonu
 • Co znaczy Rzepak Definicja roślina uprawna, która pojawiła się ok. XVI wieku. Najprawdopodobniej powstał z przekrzyżowania się kapusty warzywnej (Brassica oleracea) z
 • Co znaczy Rozrodczak Definicja wywodzących się z komórek zarodkowych (germinalnych). Kliniczne cechy obejmują sposobność wystąpienia przedwczesnego pokwitania u dzieci
 • Co znaczy Rdzeniaki Definicja nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej występujące u dzieci w okolicach móżdżku. Zbudowane z gęsto ułożonych w okolicy siebie
 • Co znaczy Ropniak Definicja przestrzeniach jam fizjologicznych na przykład jamie opłucnowej i stawowej albo w narządów posiadających światło na przykład zatoki
 • Co znaczy Ryż Definicja głownych na świecie produktów żywnościowych. Stanowi kluczowe pożywienie powyżej połowy mieszkańców Ziemi. Uważane jest go za w najwyższym
 • Co znaczy Retrowirusy Definicja genetyczny w formie RNA. Do wytwarzania ich białek niezbędne jest, więc przepisanie informacji z RNA wirusowego (transkrypcji) na DNA i
 • Co znaczy Rybosomy Definicja zbudowane raczej z białka i kwasy rybonukle-inowego (RNA). Znaczna ich część jest związana z błonami retikulum endoplazmatycznego
 • Co znaczy Rad Definicja dose); pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego, odpowiadająca pochłonięciu 100 ergów energii poprzez 1 g
 • Co znaczy Regeneracja Definicja umiejętność odtworzenia utraconej albo uszkodzonej struktury tkankowej albo części narządu. To jest umiejętność słabo wyrażona u człowieka
 • Co znaczy Rentgenotelewizja Definicja na oglądaniu obrazu rentgenowskiego na ekranie telewizyjnym dzięki wykorzystaniu elektronowego wzmacniacza obrazu (EWO). Celem tego
 • Co znaczy Radon Definicja chemiczny będący gazem szlachetnym i nie posiadający trwałych izotopów. Nietrwały izotop wypromieniowuje promieniowanie alfa. Wg WHO jest
 • Co znaczy Regulacja Definicja całokształt mechanizmów fizjologicznych utrzymujących równowagę (homeostazę) organizmu w różnych przypadkach fizjologicznych i
 • Co znaczy Rozrodczość Definicja osobników określonej populacji organizmów warunkowana wrodzoną płodnością (różną u różnych gatunków) i osobniczą odpornością na wpływy
 • Co znaczy Ropa Definicja barwie (od białej do brunatnej), mdlącym zapachu, składająca się z resztek rozpadłych tkanek, bakterii i ich resztek, granulocytów
 • Co znaczy Redresja Definicja stawu albo zespołu stawów zesztywniałych włókniście w przykurczu. W praktyce klinicznej ustala się tym mianem nieoperacyjne postępowanie
 • Co znaczy Rozumowanie Definicja ROZUMOWANIE ROZUMOWANIE- jedna z faz procesu umysłowego polegająca na wyciąganiu logicznych wniosków z posiadanych danych
 • Co znaczy Radioterapia Definicja nowotworowych) różnego rodzaju promieniowaniem jonizującym. Podobnie, jak chemoterapia bądź chirurgia jest jednym z głownych osiągnięć
 • Co znaczy Rakowiak Definicja angielskiego: carcinoid), zespół objawów chorobowych wywołany hormonalnie czynnymi guzami układu endokrynnego albo parakrynnego
 • Co znaczy Replantacja Definicja przytwierdzenia do ciała utraconej wskutek urazu części ciała (najczęściej kończyny albo jej części, niekiedy penisa, ucha, nosa i tak
 • Co znaczy Retinopatia Definicja z bliznowaceniem i w końcowym efekcie odrywaniem się obkurczonej błony od podłoża ze etapowo narastającymi zaburzeniami widzenia, a w
 • Co znaczy Różyczka Definicja wirusowa dolegliwość zakaźna, zwykle o łagodnym przebiegu klinicznym, lecz mogąca być powodem poronień, uszkodzenia noworodków i wad
 • Co znaczy Rna Definicja warunki zewnętrzne (przeżywa tylko kilka godz. w powietrzu), będący najczęstszą powodem infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci
 • Co znaczy Reinwazja Definicja pasożytami danego gatunku żywiciela, który już ja przeszedł uprzednio, nie mniej jednak pasożyty z poprzedniego zarażenia zostały usunięte
 • Co znaczy Rany Definicja ciągłości tkanek miękkich (skóry, spojówek albo błon śluzowych), mogące obejmować swym zasięgiem wszystkie tkanki pokrywające kości. R
 • Co znaczy Resorpcja Definicja mechanizm wchłaniania substancji stałych i płynnych poprzez komórki. Jest istotnym procesem dla wchłaniania substancji pokarmowych w
 • Co znaczy Rogowacenie Definicja tworznia się keratyny z równoczesnym obumieraniem komórek naskórka, prowadzący w warunkach poprawnych do stworzenia pewnego rodzaju
 • Co znaczy Rodzina Definicja organizacją socjalną, stworzoną w celu zapewnienia opieki nad potomstwem (co jest gwarancją przetrwania gatunku), a również nad starszymi
 • Co znaczy Ruch Definicja przestrzeni; jest naturalnym atrybutem świata zwierząt. U człowieka zasadniczym warunkiem wykonania R. jest poprawna czynność układu
 • Co znaczy Rtęć Definicja pierwiastkiem metalicznym ciekłym w normalnej temperaturze, występuje w przyrodzie raczej w formie siarczku HgS (cynober). Złoża cynobru
 • Co znaczy Rzeżączka Definicja tryper, kolokwialnie: wiewiór; ostra dolegliwość zakaźna nabłonka cewki moczowej, szyjki macicy odbytnicy, gardła albo oczu mogąca
 • Co znaczy Radiobiologia Definicja RADIOBIOLOGIA gałąź wiedzy zajmująca się wpływem promieniowania jonizującego na układy biologiczne
 • Co znaczy Rozdarcie Definicja wyniku działania sił mechanicznych, najczęściej odśrodkowych (na przykład rozdarcie szyjki macicy w okresie porodu
 • Co znaczy Rokowanie Definicja medycznej i doświadczeniu ustalenie przewidywanego rozwoju dolegliwości, zarówno, co do czasu jak i efektu leczenia. Edukacji medyczne
 • Co znaczy Kulszowa Rwa Definicja przeszywający ból okolicy lędźwiowej promieniujący wzdłuż kończyny dolnej – tego typu choroby powiązane są z rwą kulszową. To regularnie
 • Co znaczy Rybonukleaza Definicja RYBONUKLEAZA enzym trzustkowy rozkładając,' kwasy nukleinowe do wolnych nukleotydów
 • Co znaczy Rybonukleotydy Definicja monomerami polinukleotydowej czesteczki RNA (kwas rybonukleinowy), gdzie skład wchodzi reszta fosforanowa, zasada azotowa i ryboza, anie
 • Co znaczy Rozumienie Definicja ROZUMIENIE mechanizm poznawania obiektów i sytuacji i związków zachodzących pomiędzy nimi
 • Co znaczy Rozwieracz Definicja ROZWIERACZ dylatator; nazwa narzędzi chirurgicznych wykorzystywanych rozszerzaniu różnych struktur (na przykład szyjki macicy
 • Co znaczy Radiotoksyczność Definicja nuklidów promieniotwórczych (radionuklidów), a również uszkodzenia popromienne po wbudowaniu radionuklidów do związków biologicznych
 • Co znaczy Reografia Definicja krwi poprzez daną część ciała dzięki pomiaru przewodnictwa elektrycznego, zmieniającego się proporcjonalnie do objętości krwi
 • Co znaczy Rizoliza Definicja na wyeksponowaniu i uwolnieniu od zrostów odpowiedniego korzenia albo korzeni nerwowych (w radikulopatii opornej na leczenie
 • Co znaczy Rentgenografia Definicja zdjęć dzięki promieniowania rentgenowskiego; stanowi podstawę radiologii zabiegowej i ortopedii minimalnie inwazyjnej, gdzie doktor
 • Co znaczy Resocjalizacja Definicja wychowawcze i korekcyjne zmierzające do wpojenia takich norm i zasad życia w społeczeństwie, które umożliwiają nieprzystosowanej jednostce
 • Co znaczy Rentgenokimografia Definicja radiologicznego zapisywania ruchów badanego narządu dzięki kimografu. Aktualnie rzadko służąca na skutek rozpowszechnienia innych
 • Co znaczy Ropotok Definicja ROPOTOK wydostawanie się ropy na powierzchnię błon śluzowych, zazwyczaj w następstwie powierzchownie toczących się mechanizmów ropnych
 • Co znaczy Rozstrzeń Definicja regularnie na ograniczonej przestrzeni) oskrzeli, żołądka, pęcherza czy macicy. W każdym przypadku wywołuje niewydolność tak zmienionego
 • Co znaczy Resekcja Definicja RESEKCJA wycięcie; termin określający rodzaj zabiegu chirurgicznego, gdzie fragment tkankowy, narządowy albo cały narząd zostaje usunięty
 • Co znaczy Entry Re Definicja powstawania zaburzeń rytmu serca, opierający na ruchu okrężnym fali pobudzenia po torze, którego część objęta jest blokiem jednokierunkowym
 • Co znaczy Reakcja Definicja biologicznej, serologicznej, fizjologicznej i tym podobne stosowanej w celach diagnostycznych. Oznaczać może również samą metodę. Znaczy
 • Co znaczy Reaktywacja Definicja osłabieniu albo zniwelowaniu efektów mutagennych lub śmiertelnych występujących w analogicznych warunkach pod wpływem promieniowania
 • Co znaczy Redukcja Definicja chemicznym, gdzie atom, jon albo cząsteczka zyskuje elektrony. Zachodzi równocześnie z reakcją utleniania (oksydacji), gdyż elektrony
 • Co znaczy Radiodiagnosta Definicja zajmujący się wykonywaniem i oceną badań, których rezultatem są obrazy rentgenowskie, rentgenowskiej tomografii komputerowej, izotopowe
 • Co znaczy Rentgenokinematografia Definicja radiologicznego polegająca na wykonywaniu dokumentacji na taśmie filmowej przy zastosowaniu kamery. Stwarza bardzo korzystne warunki do
 • Co znaczy Radikulografia Definicja radiologicznego uwidaczniania zarysów dolnego odcinka kanału kręgowego, worka oponowego i korzeni nerwowych w rejonie ogona końskiego przy
 • Co znaczy Radioimmunoabsorpcja Definicja angielskiego: radioallergosorbent test); test laboratoryjny określający liczbę krążących w surowicy przeciwciał klasy IgE (immunoglobulina
 • Co znaczy Ramię Definicja stawami barkowym (ramiennym) i łokciowym. Patrz także, zioła RAMIĘ:Aloes UzbrojonyCebula ZwyczajnaCzosnek PospolityDynia ZwyczajnaHyzop
 • Co znaczy Radionuklidy Definicja promieniowanie elektromagnetyczne w formie promieniowania gamma-y (fotonów). Współczesne przyrządy pomiarowe pozwalają łatwo wykryć te
 • Co znaczy Raspator Definicja podstawowych narzędzi w chirurgii urazowo ortopedycznej, wykorzystywane do odsłaniania odłamów kostnych, zsuwania przyczepów mięśniowych i
 • Co znaczy Radiouczulanie Definicja skuteczność radioterapii poprzez wprowadzenie związków chemicznych (zazwyczaj analogi pirymidyn), które po wbudowaniu się do dzielących się
 • Co znaczy Radiografia Definicja RADIOGRAFIA sposób otrzymywania obrazów na błonie fotograficznej przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego
 • Co znaczy Ranitydyna Definicja blokująca receptory H, w komórkach okładzinowych żołądka i tym samym hamująca wydzielanie kwasu solnego do soku żołądkowego. Znalazło to
 • Co znaczy Radiofarmaceutyki Definicja promieniotwórcze sprzężone chemicznie z inną cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i biochemicznym zachowują się tak samo, jak
 • Co znaczy Ropowica Definicja tkanki łącznej zazwyczaj podskórnej. Ropa rozprzestrzenia się w przestrzeniach tkankowych nie tworząc zwartych, odgraniczonych zbiorników
 • Co znaczy Redundancja Definicja informacji genetycznej w formie DNA, stanowiącej najprawdopodobniej potencjalny margines bezpieczeństwa dla przyszłej ewolucji albo
 • Co znaczy Receptura Definicja postaci leku. Jest także przepisem na wytworzenie określonego produktu z podaniem ilości i jakości składników i metodą wykonania
 • Co znaczy Receptor Definicja do specyficznego rozpoznania pobudzenia o naturze fizykochemicznej i do wywołania bezpośrednio bądź za pośrednictwem innych struktur
 • Co znaczy Renina Definicja wytwarzany poprzez komórki tak zwany układu przykłębuszkowego nerek. Powiększone jej wydzielanie ma miejsce między innymi przy spadku
 • Co znaczy Reaktywność Definicja reakcji na impuls; w skali mikro wyraża się reakcjami komórek (na przykład depolaryzacja błonowa i stworzenie potencjału spoczynkowego
 • Co znaczy Recepta Definicja RECEPTA przepis lekarski określający liczba i jakość środków leczniczych i sposób ich dawkowania
 • Co znaczy Regresja Definicja mechanizm rozwojów)' organizmów, w czasie którego pewne narządy i ich funkcje ulegają redukcji wskutek przystosowania ewolucyjnego (na
 • Co znaczy Rehabilitacja Definicja kompleksowe, zespołowe działanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (w konsekwencji wad wrodzonych, schorzeń
 • Co znaczy Relaksacja Definicja rozluźnienie, pomniejszenie stanu napięcia somatopsychicznego w całym ciele. Relaksację uzyskuje się wskutek odpowiedniego treningu
 • Co znaczy Refraktometr Definicja współczynników załamania światła różnych ośrodków cieczy i ciał stałych i innych wielkości fizycznych będących funkcją współczynnika
 • Co znaczy Rekonwalescencja Definicja po każdej chorobie, gdzie organizm potrzebuje czasu na zregenerowanie sił. Szczególnie to jest istotne dla dzieci i ludzi starszych. Ich
 • Co znaczy Rentgenodiagnostyka Definicja RENTGENODIAGNOSTYKA dział rentgenologii zajmujący się stosowaniem promieni rentgenowskich w diagnostyce medycznej
 • Co znaczy Rotacja Definicja długiej kończyny albo patologiczny w złamaniach kości wokół długiej osi odłamów. Odróżnia się R. wewnętrzną i zewnętrzną w relacji do osi
 • Co znaczy Remisja Definicja dolegliwości; jest szczególnie regularnie stosowane w onkologii. Gdy definicja tj. stosowane w języku potocznym znaczy ono poprawę stanu
 • Co znaczy Rinowirusy Definicja Pikornawirusów, bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Występują w dwóch typach serologicznych A i B, a w warunkach upośledzenia odporności
 • Co znaczy Roztwór Definicja dwu albo więcej składników, gdzie jeden składnik znajduje się w nadmiarze (rozpuszczalnik), a pozostałe są substancjami rozpuszczonymi
 • Co znaczy Reowirusy Definicja układzie pokarmowym i oddechowym ludzi przeważnie nie wywołując objawów chorobowych, w miarę rzadko prowokują symptomy biegunkowe. Umieją z
 • Co znaczy Repozycja Definicja warunków anatomicznych w obrębie odłamów kostnych (w złamaniach) albo powierzchni stawowych (w zwichnięciach). Nastawienie ma przywrócić
 • Co znaczy Riketsjozy Definicja poprzez riketsje, charakteryzujące się nagłym początkiem, gorączką trwającą od jednego do kilku tygodni, niedobrym samopoczuciem
 • Co znaczy Represja Definicja REPRESJA wyłączanie ekspresji genu albo ekipy genów w odpowiedzi na impuls chemiczny albo o innym pochodzeniu
 • Co znaczy Retikulocyty Definicja ertyrocyta; niekiedy w tej postaci krwinka czerwona opuszcza szpik. R. krąży z krwią poprzez dwa dni, po czym staje się dojrzałą krwinką
 • Co znaczy Retrakcja Definicja tkanki bliznowatej i ściągającego działania blizny na sąsiedztwo. Odnosi się także do etapu dojrzewania skrzepu włóknikowego
 • Co znaczy Retinal Definicja witaminy A; pod wpływem światła odmiana izomeryczna cis przechodzi w formę trans, a zdarzenie tj. podstawią reakcji siatkówki oka na
 • Co znaczy Restryktazy Definicja swoście działające endonukleazy, przecinające cząsteczkę DNA w miejscu właściwej dla siebie (swoiście rozpoznawanej) krótkiej sekwencji
 • Co znaczy Rezonerstwo Definicja zaburzenie psychiczne występujące w schizofrenii, paranoi. Bazuje na wypowiadaniu zdecydowanych sądów nie podpartych racjonalnymi
 • Co znaczy Rezerpina Definicja sympatykolitycznym (hamującym układ autonomiczny współczulny). Zaburza mechanizm magazynowania noradrenaliny w neuronach obniżając tym
 • Co znaczy Restenoza Definicja przeszczepionych w miejsce niedrożnych tętnic wieńcowych serca po kardiochirurgicznej operacji tak zwany pomostowania (bypasś) albo po
 • Co znaczy Ręka Definicja przedramienia, rozpoczynająca się od stawu promieniowo-nadgarstkowego. Złożona jest z palców, śródręcza i nadgarstka. R. ma w pierwszej
 • Co znaczy Reumatologia Definicja zajmujący się klasyfikacją, etiopatogenezą, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych
 • Co znaczy Rewalidacja Definicja pedagogicznej i socjalnej mających za cel przywrócenie jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Zróżnicowany
 • Co znaczy Robaczyca Definicja robaczą; dolegliwość wywoływana poprzez pasożyty zwierzęce żyjące w jelitach. Należą one do różnych grup zwierzęcych i regularnie
 • Co znaczy Rodopsyna Definicja zawarty w pręcikach siatkówki (czopki zawierają podobną substancję). Złożona jest białka opsyny i retinalu będącego metodą witaminy A
 • Co znaczy Ropienie Definicja ROPIENIE powstawanie ropy w ranie w wyniku jej zakażenia drobnoustrojami ropotwórczymi. Patrz także, zioła ROPIENIE:Arnika Górska
 • Co znaczy Roponercze Definicja zastoju moczu (na przykład w następstwie kamicy nerkowej) w nerce wywołane zakażeniem. Cechuje je ziszczenie poprzez mechanizm zapalny
 • Co znaczy Rodzicielstwo Definicja zwierząt socjalna funkcja pełniona poprzez osobniki dojrzałe płciowo polegająca na opiece nad potomstwem. U ludzi opieka ta jest sprawowana
 • Co znaczy Ropomocz Definicja moczem występujące w ostrych i przewlekłych chorobach nerek i dróg moczowych i męskich narządów płciowych
 • Co znaczy Rozrost Definicja Rozkwit hiperplazja; powiększenie objętości narządu albo tkanki w konsekwencji namnożenia się (powiększenia liczby) komórek
 • Co znaczy Rozmnażanie Definicja biologiczny, gdzie z jednego osobnika (R. bezpłciowe) powstają dwa albo więcej organizmów potomnych albo z dwóch gamet produkowanych
 • Co znaczy Rozcięgno Definicja uzupełnieniem ścięgna mięśniowego albo go zastępuje w wypadku, gdy przyczep mięśniowy jest bardzo szeroki mocując się do kości albo innych
 • Co znaczy Y En Roux Definicja połączenia narządów posiadających światło z fragmentem jelita cienkiego. Zazwyczaj stosuje się do zespolenia przewodu trzustkowego
 • Co znaczy Rozczłonkowanie Definicja rozkawałkowanie ciała albo zwłok, oddzielenie głowy albo kończyn od tułowia w wyniku działania urazów mechanicznych o dużej sile
 • Co znaczy Rotawirusy Definicja kilkudziesięciu lat wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae). Znanych jest siedem głównych grup R., z czego trzy (A, B i C) są
 • Co znaczy Rozmiękanie Definicja stałego w ciekły; dotyczy raczej martwych tkanek i niektórych wytworów patologicznych na przykład włóknika pod wpływem enzymów
 • Co znaczy Rozstęp Definicja ROZSTĘP przestrzeń pomiędzy powięziami albo więzadłami, gdzie przebiegają naczynia krwionośne, nerwy albo mięśnie
 • Co znaczy Rozpadlina Definicja ROZPADLINA linijny ubytek naskórka i skóry właściwej, do którego usposabiają stany zapalne skóry, jej przesuszenie i wzmożone rogowacenie
 • Co znaczy Rozdzielczość Definicja ROZDZIELCZOŚĆ cecha polegająca na możliwości rozróżnienia drobnych szczegółów badanego obiektu
 • Co znaczy Rychłozrost Definicja się ran; zwyczajnie brzegi rany sklejają się, odtwarza się ciągłość skóry i powstaje linijna blizna. To jest w najwyższym stopniu korzystny
 • Co znaczy Ryboza Definicja tkankach w stanie wolnym i jako składnik nukleotydów i kwasów nukleinowych. Poza funkcją budulcową w kodzie genetycznym posiada także spore
 • Co znaczy Rózyca Definicja zakażeniem pierwotnie saprofityczną pałeczką Er)'sipelotrix rhusio-pathiae. Bakteria ta może zakażać różne zwierzęta: owady, skorupiaki
 • Co znaczy Rynologia Definicja RYNOLOGIA dział otolaryngologii zajmujący się patologią, diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób nosa i zatok przynosowych
 • Co znaczy Rzepa Definicja roślina warzywna. Jej ojczyzną jest najprawdopodobniej Azja albo rejon Morza Śródziemnego. Warzywo to znano i ceniono w starożytności
 • Co znaczy Rzężenia Definicja oddechowych spowodowanych wydzieliną gromadzącą się w oskrzelach albo jamach. Odróżnia się R. suche powstające w konsekwencji obecności
 • Co znaczy Rzęsistkowica Definicja albo pierwotnie przewlekła dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez pasożytniczego pierwotniaka o kształcie gruszkowatym, posiadającego

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Rzęsistkowica, Rzężenia, Rzepa, Rynologia, Rózyca, Ryboza, Rychłozrost, Rozdzielczość, Rozpadlina, Rozstęp, Rozmiękanie, Rotawirusy, Rozczłonkowanie, Roux-En-Y co to znaczy.

Słownik Rzęsistkowica, Rzężenia, Rzepa, Rynologia, Rózyca, Ryboza co to jest.