tkanki tłuszczak tyton co znaczy
Tkanki, Tłuszczak, Tyton, Tyreotropina, Tyrozyna, Tyrozynemia, Trichophyton, Transpozon

Słownik i definicje chemiczne na T

 • Co znaczy Transiluminacja Definicja stosowanie silnego strumienia światła do oceny zwięzłości tkanek i zawartości jam (na przykład zatok przynosowych) i badania gałek ocznych
 • Co znaczy Transfuzjologia Definicja zadań należą wszystkie zagadnienia powiązane z krwiolecznictwem - właściwy sposób pobierania krwi, transportu, przechowywania
 • Co znaczy Teikoplanina Definicja glikopeptydów o szerokim spektrum działania (działa szczególnie na gronkowce oporne na inne antybiotyki). Służący w ciężkich zapaleniach
 • Co znaczy Tal Definicja optycznym, metalurgii. Wchłania się łatwo, wieloma drogami, po kilkunastu godzinach występują symptomy zatrucia - bóle brzucha, biegunka
 • Co znaczy Dwudzielna Tarń Definicja zaburzenie zamknięcia kanału kostnego kręgosłupa. Jedna z najcięższych wad cewy nerwowej najczęściej umiejscowiona w odcinku lędźwiowym
 • Co znaczy Toksemia Definicja bakteryjnych we krwi i związany z tym zespół objawów klinicznych. Jady bakteryjne produkowane są poprzez wybrane bakterie w ognisku
 • Co znaczy Tachypsychia Definicja pobudzenie psychiczne; symptomy występujące w wielu zaburzeniach psychicznych - powiększona jest aktywność ruchowa, mechanizmy myślowe i
 • Co znaczy Togawirusy Definicja przenoszonych poprzez komary i kleszcze. Odznacza się ok. 250 gatunków wirusów, z których 65 jest chorobotwórczych dla człowieka. Wywołują
 • Co znaczy Trichloroetylen Definicja charakterystycznym zapachu. Wchłania się drogami oddechowymi, z przewodu pokarmowego poprzez skórę. Z uwagi na działanie na O.U.N. przy
 • Co znaczy Tłuszcze Definicja skład, której wchodzą kwasy tłuszczowe, trójglicerydy fosfolipidy, sfingolipidy i cholesterol. W przemianie energetycznej główną rolę
 • Co znaczy Zastoinowa Tarcza Definicja poszerzenie i zatarcie granic tarczy nerwu wzrokowego z jednoczesnym przepełnieniem żył i zwężeniem tętnic siatkówki. Kluczową powód jest
 • Co znaczy Tanina Definicja antyseptyczny ściągający, przeciwdziałający zatruciom metalami ciężkimi i alkaloidami Patrz także, zioła TANINA:Dąb Szypułkowy
 • Co znaczy Torakoplastyka Definicja sposób operacyjne polegająca na resekcji żeber w celu spowodowania zapadnięcia się fragmentu ściany klatki piersiowej. Uzyskiwano w ten
 • Co znaczy Torbielowatość Definicja tworzeniu się licznych torbieli w narządach wewnętrznych organizmu (na przykład nerkach, płucach, sutkach, drogach żółciowych
 • Co znaczy Transkrypcja Definicja matrycy DNA; to jest, więc przepisywanie informacji genetycznej z DNA na RNA. Na podstawie układu nukleotyclów w DNA powstaje
 • Co znaczy Tętnica Definicja rozprowadzające krew od serca do wszystkich narządów, o typowej trójwarstwowej budowie ściany składającej się z - błony wewnętrznej
 • Co znaczy Trypsyna Definicja proteolityczny produkowany w formie nieczynnego trypsynogenu poprzez część egzokrynną trzustki. W dwunastnicy trypsynogen pod wpływem
 • Co znaczy Torbiel Definicja patologicznym.Są najczęściej występującym rodzajem łagodnego nowotworu. U kobiet cysty pojawiają się regularnie w narządzie rodnym. W miarę
 • Co znaczy Tanatologia Definicja zwłaszcza zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci. Badania opierają się na założeniu, iż życie jest na tyle ważną wartością, iż
 • Co znaczy Tyreoglobulina Definicja zawierająca w swojej strukturze T, (trijodotyroninę) i T. (tyroksynę). Jest syntetyzowana i magazynowana w komórkach pęcherzykowych
 • Co znaczy Tyreokalcytonina Definicja kalcytonina TYREOLIBERYNA - TRH fang. thyrotropin releasing hormone); hormon peptydowy pobudzający przysadkę mózgową do wydzielania
 • Co znaczy Transpozycja Definicja dotyczyć tkanki albo całego narządu. Przemieszczenie trzew to tak zwany odwrotne ich położenie, przemieszczenie ogromnych tętnic całkowite
 • Co znaczy Tyroksyna Definicja pochodna tyrozyny zawierająca w cząsteczce 4 atomy jodu (T4). Hormon ten produkowany jest poprzez pęcherzyki tarczycy, jego wydzielanie
 • Co znaczy Tabletka Definicja kulki, kostki, jajeczka; zawiera sproszkowane substancje czynne i pomocnicze. T. są regularnie pokryte specjalną masą (drażetki
 • Co znaczy Tętno Definicja w konsekwencji jego zmian następuje rytmiczne rozciąganie ściany naczyń krwionośnych. Tętno tętnicze jest falą wywołaną poprzez wahania
 • Co znaczy Serca Tamponada Definicja jest przenikający albo tępy uraz klatki piersiowej. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Przez uszkodzoną ścianę przedsionka albo
 • Co znaczy Toksoplazmoza Definicja wywoływana poprzez pierwotniaka Toxoplasma gondii. dolegliwość jest rezultatem przejścia pierwotniaków poprzez łożysko od matki zarażonej
 • Co znaczy Transferazy Definicja klasa enzymów przenoszących różne ekipy chemiczne z cząsteczki jednego związku do innego. Obejmuje ona enzymy przenoszące ekipy: 1
 • Co znaczy Transplantacja Definicja przeszczepianie komórek, tkanek i narządów pochodzących ze zwłok albo od innego żywego człowieka. To jest przeniesienie żywych tkanek albo
 • Co znaczy Tarczyca Definicja około 20 kwietnia 2004 56 ml na dzień, pomiędzy innymi wreszcie pozbyłam się niedoczynności tarczycy - hormon T3 jest już w granicach normy
 • Co znaczy Tasiemce Definicja pasożytujące płazińce przechodzące złożony cykl postępowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bez­kręgowce albo kręgowce, z
 • Co znaczy Tężec Definicja zakaźna wywołana zakażeniem laseczkami tężca (Clostridium tetani). Rezerwuarem zarazków jest kał zwierząt, w szczególności koni
 • Co znaczy Toksyny Definicja wykazały badania TNS OBOP przeprowadzone w 2006 r. tylko jeden na pięciu Polaków uważa, iż wszyscy powinni poddać się kuracji
 • Co znaczy Trzustka Definicja gruczoł trawienno-endokrynny; położony jest zaotrzewnowo na tylnej ścianie brzucha, przypomina kształtem rybę. Złożona jest z głowy, trzonu
 • Co znaczy Tos Definicja syndrome), zespół górnego otworu klatki piersiowej; kluczową strukturą anatomiczną wywołującą symptomy TOS jest I żebro lecz jest szereg
 • Co znaczy Tenotomia Definicja przecięcie ścięgien (na przykład w celu wydłużenia ścięgna, usunięcia deformacji stawu spowodowanego jego przykurczem) dzięki tenotomu (nóż
 • Co znaczy Tetniaki Definicja ograniczone poszerzenie tętnicy powstałe wskutek zmian zwyrodnieniowych w jej ścianie. Tętniaki mogą tworzyć się w każdym odcinku aorty
 • Co znaczy Terapia Definicja lekarskie mające na celu złagodzenie objawów dolegliwości albo zwalczenie jej powody. W większości przypadków schorzeń przewlekłych możliwe
 • Co znaczy Tachyfrenia Definicja myślenia, które staję się bezładne, chaotyczne. Następuje szybka zmiana wątków myślenia, słowotok. Jeden z objawów zaburzeń maniakalnych
 • Co znaczy Tachypnoe Definicja powiększona częstość oddechów w wyniku pobudzenia ośrodka oddechowego w okresie zwiększonego zapotrzebowania na tlen. Występuje w gorączce
 • Co znaczy Trawienie Definicja poszczególnych składników pokarmowych, który umożliwia następnie wchłanianie prostych związków w przewodzie pokarmowym, raczej w jelicie
 • Co znaczy Telegammaterapia Definicja polegająca napromieniowaniu zmiany nowotworowej promieniami gamma, których źródłem jest tak zwany bomba kobaltowa. Źródło promieniowania
 • Co znaczy Telomer Definicja zawierająca określoną sekwencję nukleotydów. T. zabezpieczają chromosomy przed skracaniem w trakcie następnych cykli replikacyjnych, bez
 • Co znaczy Tetraplegia Definicja porażenie wywołane uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Przy porażeniach całkowitych ponad segmentu rdzeniowego C3-C4 następuje zazwyczaj zgon
 • Co znaczy Temperament Definicja psychicznych, charakteryzujących dynamikę emocjonalnego życia człowieka, metody wyrażania uczuć i zachowania się. Cechy te to: wrażliwość
 • Co znaczy Zespół Takayashu Definicja aorty - pnia ramiennogłowowego, tętnicy szyjnej wspólnej lewej i tętnicy podobojczykowej lewej powodujące szereg objawów związanych z
 • Co znaczy Tetracykliny Definicja bakterio-statycznych o szerokim spektrum działania na bakterie GramH, Craml+', riketsje, prątki gruźlicy. Aktualnie służące w terapii są
 • Co znaczy Tachyfilaksja Definicja TACHYFILAKSJA osłabienie działania leku w krótkim czasie przy wielokrotnym podawaniu (raczej dotyczy pośrednich sympatykomimetyków
 • Co znaczy Tamponada Definicja uciśnięciu krwawiącej powierzchni narządów miąższowych, wypełnieniu tamponami gazowymi jam ciała - nosa, odbytnicy, pochwy celem
 • Co znaczy Tampon Definicja wykorzystywany do zahamowania krwawienia. T. to także jeden ze środków higienicznych przeznaczonych dla kobiet w okresie menstruacji
 • Co znaczy Torakochirurgia Definicja chirurgiczna zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób narządów klatki piersiowej - nowotworów, ropni płuc, Ch. przełyku i tak dalej (z
 • Co znaczy Talidomid Definicja tonizujący, wprowadzony do lecznictwa w 1956 roku, aktualnie służący w leczeniu trądu. W 1962 roku lek ten służący w momencie wczesnej
 • Co znaczy Talk Definicja krzemian magnezu; dawniej służący bardzo regularnie jako podłoże zasypek, tabletek, do rękawiczek chirurgicznych, aktualnie - rzadziej, z
 • Co znaczy Tatuaż Definicja albo przypadkowe, barwnika, cząsteczek kurzu, prochu do skóry właściwej. W celach leczniczych wprowadza się zabarwiony puder aby likwidować
 • Co znaczy Tchawica Definicja chrząstki pierścieniowatej krtani do rozdwojenia na oskrzela kluczowe prawe i lewe na wysokości IV albo V kręgu piersiowego. Zbudowana jest
 • Co znaczy Tętniak Definicja tętnicy albo serca. Może być wrodzony albo nabyty, prawdziwy gdy w zmienionym odcinku występują wszystkie warstwy ściany tętnicy albo
 • Co znaczy Przełom Tarczycowy Definicja który charakteryzuje się nagłym początkiem i sil­nie zaznaczonymi symptomami nadczynności tar­czycy (tyreotoksykozy). Do objawów tych
 • Co znaczy Tromboksany Definicja egzogennych kwasów tłuszczowych wskutek przekształcenia w kwasy tłuszczowe. Wywołują skurcz naczyń krwionośnych i agregację płytek, kurczą
 • Co znaczy Tlen Definicja pozbawiony koloru, zapachu i smaku. Fundamentalny dostarczyciel energii do wielu mechanizmów metabolicznych, transportowany poprzez
 • Co znaczy Toksykologia Definicja zajmu je się wykrywaniem trucizn i leczeniem zatrucia' Toksykologia sądowa - zajmuje się wykrywaniem zatruć rozmyślnych, toksykologia
 • Co znaczy Tiki Definicja niektóre ekipy mięśni tak zwany tiki ruchowe, a jeśli mięśni biorących udział w artykulacji tak zwany tiki głosowe. Tik bólowy
 • Co znaczy Toksyczność Definicja określonej substancji po przeniknięciu do żywego organizmu. Wrażliwość na działanie trucizn jest osobniczo zmienna, u dzieci, osób
 • Co znaczy Tężyczka Definicja dolegliwość wywołana znacznym obniżeniem poziomu wapnia w surowicy krwi. Charakteryzuje się symptomami sensorycznymi pod postacią
 • Co znaczy Trisomia Definicja chromosomowa, w jądrze aktualny jest dodatkowy chromosom. W okolicy klasycznej trisomii odznacza się tak zwany trisomię translokacyjną (z z
 • Co znaczy Toksokaroza Definicja pasożytnicza, wywoływana poprzez inwazję larw psich (Toxocara canis) albo kocich glist (Toxocara cati). T. posiada cztery postacie: oczną
 • Co znaczy Tnm Definicja zaawansowania nowotworów, nazwa pochodzi od pierwszych listów: Tumor guz, ognisko pierwotne, Nodufiis - węzły chłonne, Metastases
 • Co znaczy Tonometria Definicja okulistyce; dzięki tonometru mierzy się ciśnienie wewnątrzgałkowe na podstawie wgłąbiania gałki ocznej miejscowym uciskiem w obszarze
 • Co znaczy Transfekcja Definicja komórki eukariotycznej w celu badania ekspresji genu w zamierzonym kierunku. To jest podstawowa metoda w terapii genowej
 • Co znaczy Trening Definicja ćwiczenia zmierzające do podwyższenia umiejętności fizycznych i psychicznych do znoszenia obciążeń. Ćwiczenia realizowane w ekipie pod
 • Co znaczy Traumatolog1A Definicja się kompleksowym leczeniem obrażeń ciała będących następstwem urazu (z łaciny trauma - uraz). Zespół leczący urazy stanowią lekarze
 • Co znaczy Tremor Definicja formie rytmicznych, najczęściej mimowolnych drżeń grup mięśni obejmujące część albo całe ciało. Rozróżnia się tremor powolny i
 • Co znaczy Transgenderyzm Definicja identyfikacji i roli płciowej. Postać kliniczna pośrednia pomiędzy transwestytyzmem, a transseksualizmem. Transgenderysta nie chce zmiany
 • Co znaczy Transkortyna Definicja glikokortykoidy powiązane glikokortykoidy, przenoszone drogą krwi, nie wykazują aktywności hormonalnej
 • Co znaczy Transpozon Definicja odcinek DNA chromosomu w charakterystycznej długości, wycięty enzymatycznie, który zostaje wstawiony w innym miejscu genomu albo
 • Co znaczy Trichophyton Definicja do workowców, pasożytujących na włosach głowy i ciała. Skutkuje grzybice skóry, które przenoszą się z człowieka na człowieka, lub ze
 • Co znaczy Tyrozynemia Definicja typu I - wada metaboliczna prowadząca do powiększenia stężenia tyrozyny w osoczu. Symptomami obserwowanymi u niemowląt są: biegunka
 • Co znaczy Tyrozyna Definicja powstaje z fenyloalaniny; jest częścią składową wewnątrzpęcherzykowej tyreoglobuliny. Tyrozyny ulegają jodowaniu, a następnie dwie ich
 • Co znaczy Tyreotropina Definicja stimulating hormone), hormon tyreotropowy; hormon glikoproteinowy produkowany poprzez przysadkę mózgową, powodujący powiększenie masy
 • Co znaczy Tyton Definicja roślin zielnych albo krzewów z rodz. psiankowatych, obejmujący około 100 gatunków. Uprawiany na całym świecie jest Tytoń szlachetny
 • Co znaczy Tłuszczak Definicja łagodnych guzów nowotworowych zbudowany z komórek tłuszczowych. Występuje najczęściej u osób dorosłych w rejonie karku, pleców, przedniej
 • Co znaczy Tkanki Definicja charakterystyce strukturalnej i funkcjonalnej wywodzących się z jednego listka zarodkowego. Rozróżnia się tkankę: nabłonkową, łączną

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Tkanki, Tłuszczak, Tyton, Tyreotropina, Tyrozyna, Tyrozynemia, Trichophyton, Transpozon, Transkortyna, Transgenderyzm, Tremor, Traumatolog1A, Trening co to znaczy.

Słownik Tkanki, Tłuszczak, Tyton, Tyreotropina, Tyrozyna co to jest.