uzdrowisko uwaga ustrój co znaczy
Uzdrowisko, Uwaga, Ustrój, Uzdolnienia, Urometr, Uwiąd, Urolog, Utkanie, Ureaza, Ureteroplastyka

Słownik i definicje chemiczne na U

 • Co znaczy Urografia Definicja pozwalającym na ocenę całego układu moczowego: miąższu nerek, układu kielichowo-miedniczkowego, moczowodów, pęcherza moczowego. W trakcie
 • Co znaczy Ułomność Definicja UŁOMNOŚĆ UŁOMNOŚĆ-zniekształcenie, nieprawidłowość (wada) w ukształtowaniu narządu albo ciała
 • Co znaczy Uodparnianie Definicja odpowiedzi immunologicznej, a tym samym odporności na czynniki mikrobiologiczne, a również wewnątrzustrojowe na przykład nowotwory. W
 • Co znaczy Utlenianie Definicja gdzie atom albo cząsteczka tracą elektrony (na przykład w czasie rdzewienia łączenia żelaza z tlenem, żelazo przechodzi z obojętnej postaci
 • Co znaczy Uniport Definicja wyłącznie jedną substancję. Transport taki bazuje na związaniu cząsteczki po jednej stronie błony poprzez transporter (swoiste białko) i w
 • Co znaczy Ultradźwięki Definicja większej niż 20000 Hz (zakres częstotliwości słyszalnej to około 16-16000 Hz). Słyszą je wybrane zwierzęta, np. nietoperze, delfiny i psy
 • Co znaczy Ureaplazmy Definicja bakterie, które są zdolne do namnażania pozakomórkowego na komórkach nabłonka. Charakterystyczny jest dla nich brak ściany komórkowej. U
 • Co znaczy Urologia Definicja medyczna) zajmujący się leczeniem chorób i wad układu moczowego-płciowego (także operacyjnym - specjalność zabiegowa) u mężczyzn i układu
 • Co znaczy Urosepsa Definicja opisujące sepsę (posocznicę) powstałą z przyczyn urologicznych. U niektórych pacjentów z odmiedniczkowym zapaleniem nerek, dolegliwość
 • Co znaczy Ultrasonoterapia Definicja wykorzystująca drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego (ultradźwięki). Ogólnie, drgania te
 • Co znaczy Ulewanie Definicja reakcja polegająca na wylaniu niewielkiej ilości treści pokarmowej kącikiem ust po zjedzeniu posiłku poprzez dziecko. Ulewanie jest
 • Co znaczy Uperyzacja Definicja mechanizm przetwarzania produktów spożywczych (raczej mleka) opierający na ogrzaniu do 180=C dzięki dodaniu gorącej pary wodnej pod
 • Co znaczy Urokinaza Definicja plazminogenu, uwalniany poprzez komórki śródbłonka naczyń krwionośnych i nabłonków wyściełających kanaliki wyprowadzające różnych narządów
 • Co znaczy Usta Definicja warg otaczających szparę. Wargi górna i dolna łączące się ze sobą kątami ust. Usta prowadzą do przedsionka j. ustnej. Spora ruchomość ust
 • Co znaczy Uropatia Definicja UROPATIA ogólne ustalenie chorób dróg moczowych
 • Co znaczy Uraz Definicja przekraczającej wytrzymałość żywych tkanek, co wywołuje ich uszkodzenie, a w następstwie zaburzenia ich czynności albo nawet całego
 • Co znaczy Uropolina Definicja UROPOLINA jodowy środek kontrastowy służący dożylnie w badaniu uroeraficznym
 • Co znaczy Uwięźnięcie Definicja żółciowego, moczowego, ślinowego) w odpowiednim przewodzie albo ciała obcego w jelicie, z uniemożliwieniem samoistnego wydalenia w wyniku
 • Co znaczy Uzależnienie Definicja nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W zależności od systemu stworzenia i utrzymywania
 • Co znaczy Uprzedzenie Definicja sytuacji, idei wyrażająca się w negatywnej ocenie, tendencji do odrzucania. U. charakteryzuje spora sztywność, nie ulegają one zmianie pod
 • Co znaczy Ultramikrotom Definicja do sekcjonowania ultracienkich skrawków i tworzenia superpłaskich powierzchni. Specjalne noże diamentowe i szklane tną preparaty
 • Co znaczy Ultrasonografia Definicja najpopularniejsza aktualnie sposób obrazowania narządów przy użyciu fal ultradźwiękowych. Badanie przeprowadza się dzięki specjalnej
 • Co znaczy Upośledzenie Definicja pomniejszenie wydolności pewnej funkcji na przykład serca w jego niewydolności, słuchu czy wzroku w chorobach odpowiednich narządów
 • Co znaczy Uruchomienie Definicja ruchów stawów przykurczonych (zesztywniałych), drogą operacyjną (artroliza) albo nieoperacyjną (rehabilitacja). Zabiegi takie przeprowadza
 • Co znaczy Umieralność Definicja określające liczbę zgonów w relacji do liczby mieszkańców. W epidemiologii U. definiuje się jako liczbę zgonów spowodowanych daną chorobą
 • Co znaczy Układ Definicja podobnej strukturze, spełniające określone funkcje biologiczne (na przykład U. kostny, mięśniowy, nerwowy); 2) zespół różnorodnych
 • Co znaczy Ukrwienie Definicja narządu albo obszaru ciała dzięki układowi krążenia. Jest regulowane na poziomie narządu docelowego (na przykład nadmierne ciśnienie krwi w
 • Co znaczy Ulnaryzacja Definicja odchylenie osi kończyny górnej albo jej części na przykład palców w kierunku kości łokciowej (przyśrodkowo w pozycji anatomicznej z
 • Co znaczy Ultrawirówka Definicja obrotów (ponad 50000/min) dająca siłę odśrodkową kilkaset tys. razy przewyższającą siłę ciążenia. Służąca do określania masy cząsteczkowej
 • Co znaczy Uran Definicja chemiczny o najwyższej liczbie atomowej ze wszystkich naturalnie występujących w przyrodzie. Czysty uran jest srebrzystobiałym metalem o
 • Co znaczy Upławy Definicja z dróg rodnych kobiety (prócz kiwi); niejednokrotnie są one symptomem zmian chorobowych. Poprawna wydzielina z dróg rodnych złożona jest z
 • Co znaczy Urochesia Definicja występuje w razie przetoki pęcherzowo-albo cewkowoodbytniczej --albo wszczepienia moczowodów do jelita grubego
 • Co znaczy Urobilina Definicja moczu, powstający w krwi z niewielkiej ilości urobilinogenu (ze składnika żółci - bilirubiny, pod wpływem działania bakterii) wchłanianego
 • Co znaczy Urobilinogen Definicja metabolit bilirubiny występujący w moczu w śladowych ilościach. Więcej pojawia się w razie hemolizy albo w razie upośledzenia funkcji
 • Co znaczy Ureterotomia Definicja realizowane w celu usunięcia kamienia albo wytworzenia przetoki moczowodowej, rzadziej w celu diagnostyki śródoperacyjnej
 • Co znaczy Ureteroplastyka Definicja moczowodu realizowana na skutek zwężeń, wad rozwojowych i niektórych chorób moczowodu. Regularnie połączona z jego przeszczepieniem albo
 • Co znaczy Ureaza Definicja występujący u roślin i bakterii, katalizujący hydrolizę mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. Jest służący w laboratoriach analitycznych
 • Co znaczy Utkanie Definicja poszczególnych tkanek (na przykład U. tkanki łącznej) albo narządów (((na przykład U. miąższu śledziony). Ustala wzajemny relacja ilościowy
 • Co znaczy Urolog Definicja UROLOG doktor, specjalista w dziedzinie urologii (chirurgii układu moczowego i męskich narządów płciowych
 • Co znaczy Uwiąd Definicja poważnego niedoboru energii i składników pokarmowych u małych dzieci. Jest najczęstszą postacią niedożywienia białkowoenergetycznego w
 • Co znaczy Urometr Definicja UROMETR aparat stosowany dawniej do określania gęstości względnej moczu
 • Co znaczy Uzdolnienia Definicja UZDOLNIENIA układ ustalonych umiejętności, który skutkuje wyjątkową (ponadprzeciętną) sprawność działania w danym zakresie
 • Co znaczy Ustrój Definicja jedno ii wielokomórkowa, charakteryzująca się przemianą materii, pobudliwością, wzrostem, i rozmnażaniem. Stanowi samodzielną jednostkę
 • Co znaczy Uwaga Definicja mechanizmów poznawczych odpowiedzialnych za: utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań
 • Co znaczy Uzdrowisko Definicja opieki zdrowotnej, którego fundamentalnym kierunkiem działania to jest leczenie, rehabilitacja, prewencja i wychowanie zdrowotne. Leczenie

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Uzdrowisko, Uwaga, Ustrój, Uzdolnienia, Urometr, Uwiąd, Urolog, Utkanie, Ureaza, Ureteroplastyka, Ureterotomia, Urobilinogen, Urobilina, Urochesia, Upławy co to znaczy.

Słownik Uzdrowisko, Uwaga, Ustrój, Uzdolnienia, Urometr, Uwiąd co to jest.