zgryz zachłyśnięcie co znaczy
Zgryz, Zachłyśnięcie, Zwyrodnienie, Zołzy, Zwojak, Zylaki, Zimne Ręce, Ziarniniak, Zjadliwość

Słownik i definicje chemiczne na Z

 • Co znaczy Zwłóknienie Definicja powstający jako odpowiedź na uraz, zakażenie, przekrwienie. Zwłóknienie wsierdzia i przyległej do niego warstwy mięśnia sercowego w obrębie
 • Co znaczy Zdolności Definicja predyspozycji, lecz także od własnej aktywności, wzorców, wychowania. Nabywanie ustalonych umiejętności albo wiedzy może mieć charakter
 • Co znaczy Zapłodnienie Definicja męskiej (plemnika) z jądrem gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego efektem jest stworzenie zygoty. Zapłodnienie jest ciągiem zmian, a
 • Co znaczy Ząbkowanie Definicja mechanizm fizjologiczny, o mniej więcej stałym przebiegu opierający na wyrzynaniu się zębów mlecznych. Ząbkowanie zaczyna się zazwyczaj ok
 • Co znaczy Zmiażdżenie Definicja obrażenie wywołane działaniem znacznej energii powodujące rozpad dużej ilości tkanki mięśniowej, nerwów, naczyń, złamań kości (na przykład
 • Co znaczy Zmęczenie Definicja organizmu, równocześnie system zabezpieczający organizm przed nadmiernym obciążeniem wysiłkiem. Odznacza się tak zwany zespół przewlekłego
 • Co znaczy Zgorzel Definicja spowodowana niedokrwieniem, uszkodzeniem mechanicznym albo termicznym. Z. może przybierać formę rozpływną albo suchą. Naclkażenie
 • Co znaczy Zatwardzenie Definicja utrudnione albo zbyt rzadkie oddawanie stolca (mniej niż raz na dobę), wywołane spowolnionym przesuwaniem się mas kałowych i z powodu
 • Co znaczy Zaćma Definicja oka. Bazuje na częściowym albo całkowitym jej zmętnieniu, co sprawia, iż soczewka traci własną najistotniejszą cechę optyczną, tzn
 • Co znaczy Złamania Definicja następuje, gdy siła urazu przekroczy granice wytrzymałości kości. W wynipromieniowej, z przemieszczeniem odłamu obwodowego w kierunku
 • Co znaczy Zakrzep Definicja zdolna do zamknięcia tętnicy albo żyły. To są wytrącone składniki morfotyczne krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi) w naczyniach
 • Co znaczy Znamiona Definicja skóry o charakterze wrodzonym, chociaż ujawniające się niekiedy w późniejszym okresie życia. W zależności od punktu wyjścia odznacza się
 • Co znaczy Zycie Definicja się do procesu zachodzącego na Ziemi, wspólna właściwość obiektów nazywanych organizmami żywymi. Główną właściwością życia jest stała
 • Co znaczy Zakażenie Definicja mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów) do makroorganizmu na przykład człowieka. W zależności od wirulencji (zjadliwości) i
 • Co znaczy Zaparcia Definicja Agnieszki Zakrzewskiej) Jeżeli jesteś otyły, prowadzisz siedzący tryb życia, jadasz raczej białe pieczywo, nie masz zwyczaju spożywania
 • Co znaczy Zator Definicja poprzez czop przeniesiony z prądem krwi. Najczęściej materiałem zatorowym jest skrzeplina przeniesiona z serca albo z miażdżycowo
 • Co znaczy Ziarnina Definicja ZIARNINA bogato unaczyniona, wypełniona poprzez naczynia włosowate tkanka łączna
 • Co znaczy Zapalenie Definicja pod wpływem działającego bodźca zapaleńiotwórczego, od pierwszych chwil jego zadziałania do czasu wyzdrowienia albo naprawy stworzonych
 • Co znaczy Zawał Definicja martwica narządu albo tkanki wywołana nagłym odcięciem dopływu krwi tętniczej, co skutkuje niedotlenienie. Powodem zawału jest: zator
 • Co znaczy Serca Zawał Definicja dopiero co mąż z dziećmi wyjeżdżał na narty, a ona zostawała w domu, przerażona, co zrobi, gdy źle się poczuje, a nikogo nie będzie, aby
 • Co znaczy Zdrojowisko Definicja ZDROJOWISKO miejscowość, gdzie znajdują się naturalne źródła używane w lecznictwie uzdrowiskowym
 • Co znaczy Zez Definicja odchylenie osi widzenia jednego oka od osi oka ustawionego na wprost. Zez ukryty - zaburzenie równowagi mięśni ocznych. Nierównowaga ta ma
 • Co znaczy Zwichnięcie Definicja ciężkie obrażenie stawu z całkowitym albo częściowym przemieszczeniem powierzchni stawowych. Uraz powodując)' zwichnięcie prowadzi do
 • Co znaczy Ziarenkowce Definicja kulistych bakterii z rodz. Micrococcaceae układających się w gronka, paciorki. Należą do nich: gronkowce, paciorkowce, dwoinki rzeżączki i
 • Co znaczy Zadzierzgnięcie Definicja nagłym zamknięciem górnych dróg oddechowych przez zaciśniętą na szyi pętlę najczęściej wskutek działania zbrodniczego
 • Co znaczy Zagardlenie Definicja ZAGARDLENIE definicja obejmujące różne rodzaje uduszenia poprzez ucisk na szyję. Obejmuje: powieszenie, zadławienie, zadzierzgnięcie
 • Co znaczy Zajady Definicja w wyniku wysychania, infekcji poprzez ziarniniak, grzyby albo wirus opryszczki. Regularnie wstępują w zaburzeniach przemiany materii - w
 • Co znaczy Złoto Definicja powszechnie używany w jubilerstwie do produkcji ozdób; występuje w przyrodzie w stanie rodzimym. Złoto i jego związki używane jest
 • Co znaczy Ziołolecznictwo Definicja ZIOŁOLECZNICTWO fitoterapia; leczenie dzięki surowców i przetworów roślinnych. Patrz także, zioła ZIOŁOLECZNICTWO:Kasztanowiec Zwykły
 • Co znaczy Zębodoły Definicja rozmieszczone w szczęce i części zębodołowej żuchwy. Zęby są zawieszone elastycznie w zębodołach dzięki włóknom ozębnej, które biegną od
 • Co znaczy Zębiak Definicja zębopochodny, nowotwór nabłonkowy występujący w kilku postaciach histologicznych. Patrz także, zioła ZĘBIAK:Aloes UzbrojonyRóża Dzika
 • Co znaczy Zgaga Definicja odczuciem z przełyku spowodowanym poprzez zarzucanie soku żołądkowego. Ból jest odczuwany najczęściej zamostkowo, w nadbrzuszu i w skrajnej
 • Co znaczy Zygota Definicja poprzez połączenie dwóch gamet żeńskiej i męskiej wskutek zapłodnienia. W następstwie podziałów mitotycznych powstaje nowy organizm. Patrz
 • Co znaczy Zacisk Definicja rodzaju narzędzi chirurgicznych używanych do zaciśnięcia tkanek, światła naczyń, jelit: zaciski naczyniowe, jelitowe i tym podobne Typ
 • Co znaczy Zadyszka Definicja ZADYSZKA ZADYSZKA- kurczowe, głębokie łapanie powietrza wywołane niedoborem tlenu w tkankach
 • Co znaczy Zgaga Definicja poclsercowym i wzdłuż przełyku wywołane zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku w następstwie zaburzeń motorycznych wpustu i dolnej
 • Co znaczy Zadławienie Definicja poprzez ucisk krtani od zewnątrz (na przykład palcami), co doprowadza do gwałtownego zamknięcia światła górnych dróg oddechowych. W
 • Co znaczy Zadrapanie Definicja skóry dotyczące tylko warstwy naskórkowej. Skóra właściwa nie jest uszkodzona. Wybrane zadrapania goją się trudno, szczególnie zadane
 • Co znaczy Zabieg Definicja manualnie albo instrumentalnie w celach leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych. W zasadzie na każdy zabieg chory dorosły musi
 • Co znaczy Zachorowalność Definicja częstotliwość występowania nowych przypadków dolegliwości badanej zbiorowości. Miarą zachorowalności jest współczynnik wyrażający liczbę
 • Co znaczy Zapobieganie Definicja działań mających na celu przeciwdziałanie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się, przez
 • Co znaczy Zapaść Definicja wskutek krwotoku, wstrząsu, znacznego odwodnienia, zakażenia. Ciśnienie tętnicze jest obniżone, oddechy płytkie, szybkie, czynność serca
 • Co znaczy Zastrzał Definicja rozwijający się na dłoniowej powierzchni palców ręki. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym są gronkowce. W zależności od umiejscowienia
 • Co znaczy Zamarznięcie Definicja straty ciepła. Jeżeli systemy przystosowawcze, które zapobiegają utracie ciepła poprzez ustrój są niewystarczające albo wyczerpane
 • Co znaczy Zasady Definicja zasady dają odczyn alkaliczny (pH>7), zobojętnione kwasami tworzą sole. Obecne we krwi aniony (na przykład wodorowęglany, hemoglobina
 • Co znaczy Zakażność Definicja umiejętność mikroorganizmu do przeniesienia się z jednego gospodarzą do innego, usadowienia się, namnażania i wnikania w jego tkanki
 • Co znaczy Zanokcica Definicja otaczających paznokieć; wrotami zakażenia jest uszkodzona skóra wału paznokciowego albo wrastający paznokieć. Rezultatem zakażenia jest
 • Co znaczy Zespolenie Definicja procedura polegająca na odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego (zespolenie jelitowe), połączeniu naczyń (zespolenie naczyniowe, nerwów
 • Co znaczy Zgłębnik Definicja elastycznej rurki o różnej średnia; długości, w zależności od potrzeb. Zgłębnik dwunastniczy jest długi, cienki. Zgłębnik żołądkowy to
 • Co znaczy Zatrucie Definicja czynności narządów w wyniku szkodliwego wpływu substancji trujących pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, chemikaliów, jadów bakteryjnych
 • Co znaczy Głowy Zawroty Definicja regularnie. Osoby z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi stanowią ok. 5–7% spośród pacjentów zgłaszających się do lekarzy. Zawroty
 • Co znaczy Zawiesina Definicja substancja stała jest zawieszona w wodzie albo oleju. Lek w formie zawiesiny może być służący w różny sposób doustnie, zewnętrznie na skórę
 • Co znaczy Zdrowie Definicja psychicznej, tzn. brak jakiejkolwiek dolegliwości, upośledzenia, kalectwa. Umiejętność do współdziałania z innymi członkami społeczeństwa
 • Co znaczy Zieleniak Definicja odmiana ostrej białaczki. W kościach płaskich czaszki, żebrach, kości krzyżowej, podokostnowo występują guzowate nacieki o zielonkawym
 • Co znaczy Zewnętrzniaki Definicja należą do nich raczej owady: komary, kleszcze, również wszy, pchły. Bytują one na powierzchni ciała żywiciela i w otworach naturalnych j
 • Co znaczy Zjadliwość Definicja drobnoustrojów chorobotwórczych do wnikania i namnażania się w zakażonym organizmie i toksycznego działania na zajęte tkanki i narządy (—>
 • Co znaczy Ziarniniak Definicja tkanki, która złożona jest z różnego rodzaju komórek: makrofagów, limfocytów, komórek plazmatycznych, fibroblastów. W zależności od rodzaju
 • Co znaczy Ręce Zimne Definicja Zimne ręce sukces zimnych rąk wynikających raczej z niedokrwienia kończyn
 • Co znaczy Zylaki Definicja ludzi. SA to pojedyncze albo mnogie rozdęcie żyły albo kompleksu żył z równoczesna niewydolnością zastawek żylnych w ich obrębie. Wystepują
 • Co znaczy Zwojak Definicja naciekowo, łagodny. Występuje w szczególności u dzieci i młodzieży, raczej w móżdżku, płacie skroniowym, podwzgórzu
 • Co znaczy Zołzy Definicja pakiety węzłów chłonnych podżuchwowych. Uległy one serowaceniu w przebiegu gruźlicy z ogniskiem pierwotnym w jamie ustnej albo migdałku
 • Co znaczy Zwyrodnienie Definicja na uszkodzeniu narządu albo tkanki, powodujące ich niewydolność. Patrz także, zioła ZWYRODNIENIE:Aloes Uzbrojony
 • Co znaczy Zachłyśnięcie Definicja przedostaniem się do dróg oddechowych ciała obcego, którym może być pokarm, ślina, wymiociny, sok żołądkowy. Skutkiem zachłyśnięcia jest
 • Co znaczy Zgryz Definicja zębowymi szczęki i żuchwy; w zgryzie prawidłowym kształt łuku zębowego dolnego ma postać wycinka paraboli, a górnego - połowy elipsy. W

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Zgryz, Zachłyśnięcie, Zwyrodnienie, Zołzy, Zwojak, Zylaki, Zimne Ręce, Ziarniniak, Zjadliwość, Zewnętrzniaki, Zieleniak, Zdrowie, Zawiesina, Zawroty Głowy co to znaczy.

Słownik Zgryz, Zachłyśnięcie, Zwyrodnienie, Zołzy, Zwojak, Zylaki co to jest.