całun całować calizna calić co znaczy
Całun, Całować, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać, Cacanka, Całkiem, Całka, Car, Całość, Całus

Znaczenie wyrazy i słowa na C

 • Co znaczy Całus Definicja od XVIII w
 • Co znaczy Całość Definicja 1. ‘komplet, ogół części’; 2. ‘liczba całkowita w liczbie mieszanej’; 3. stpol. ‘zdrowie’, np. każdy dba o swoją całość; od XV w
 • Co znaczy Car Definicja przeciwieństwie do zachsłow. cĕsarь (por. czes. car, ros carь, ukr. car, sch. cär, bułg. car); w XVI w. w postaci carz
 • Co znaczy Całka Definicja względem funkcji pochodnej lub różniczki’; 2. ‘proste, wiejskie jadło, zwłaszcza suszona rzepa’; od XVII w
 • Co znaczy Całkiem Definicja doszczętnie; w całości, cało’;2. dawniej też ‘w całości, w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym’; utworzony od dawnego dialektycznego słowa
 • Co znaczy Cacanka Definicja ‘obietnica niepoważna, na której spełnienie nie można liczyć’; 3. dawniej (XVIII w.) ‘pieszczoty, przymilania’. Pochodzenie: Od XVIII w
 • Co znaczy Cackać Definicja pieszczotliwie (jak z cackiem)’; 2. ‘pieścić, bawić’; 3. ‘poświęcać wiele czasu na wykonanie czegoś, marudzić’; słowa po raz pierwszy użył
 • Co znaczy Cacko Definicja ‘nagroda w zapasach, gonitwach’; od XVIII w.; prawdopodobnie utworzone od stpol. czakać ‘czekać’ (XIV w.) w znaczeniu ‘czekany podarek’ na
 • Co znaczy Caleć Definicja ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w
 • Co znaczy Calić Definicja ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w
 • Co znaczy Calizna Definicja 1. ‘ugór, ziemia twarda’ (XVI w.); 2. ‘fundament, grunt’ (XX w
 • Co znaczy Całować Definicja ‘zdrów’); 2. ‘dotykać ustami na znak czci, miłości, uszanowania’; od XV w.; ogsłow. (por. np. czes. celovali też‘goić, uzdrawiać’; ‘scalać’
 • Co znaczy Całun Definicja coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny, katafalku’

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Całun, Całować, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać, Cacanka, Całkiem, Całka, Car, Całość, Całus co to znaczy.

Wyraz Całun, Całować, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać co to jest.