ekonomówna ekonomować co znaczy
Ekonomówna, Ekonomować, Ekonomowa, Ekonomka, Ekonomista, Ekonomika, Ekonomiczny, Ekonomia, Ekonom

Znaczenie wyrazy i słowa na E

 • Co znaczy Egzaminatorka Definicja ‘kobieta egzaminator’
 • Co znaczy Egzaminatorski Definicja 1. ‘właściwy egzaminatorowi’; 2. ‘poważny, przesadny, napuszony’; od XIX w
 • Co znaczy Egzaminator Definicja ‘osoba, która egzaminuje’; od XVIII w.; utworzone od łac. examinator
 • Co znaczy Egoista Definicja i swoich potrzebach; samolub’. Pochodzenie: Od początku XIX w.; wyraz z grupy tzw. europeizmów (por. niem. Egoist, fr. égoïste, ang
 • Co znaczy Egzamin Definicja wiadomości’. Pochodzenie: Zapożyczenie z łac. examen; dzisiejsza postać od XIX w.; wyraz został zapożyczony do wielu języków europejskich
 • Co znaczy Egzaminacyjny Definicja ‘związany z egzaminem, jego dotyczący’; od XVIII w
 • Co znaczy Egzaminować Definicja 1. ‘przeprowadzać egzamin, sprawdzać czyjeś wiadomości’; 2. przenośnie także ‘badać, przepytywać’; od XVIII w.; pochodzi od łac. examinare
 • Co znaczy Egzaminowany Definicja ‘ten, kto składa egzamin’; od XIX w
 • Co znaczy Ekolog Definicja 1. ‘specjalista w zakresie ekologii’; 2. także ‘osoba zajmująca się promowaniem ochrony środowiska’
 • Co znaczy Ekologia Definicja organizmami a środowiskiem’; 2. potocznie ‘prąd zajmujący się ochroną środowiska’. Pochodzenie: Termin wprowadzony przez niemieckiego
 • Co znaczy Ekologiczny Definicja 1. ‘związany z ekologią’; 2. ‘nieniszczący środowiska naturalnego’
 • Co znaczy Ekonom Definicja cudzym majątkiem, gospodarstwem’;od XVI w.; utworzone od gr. oikonómos i łac. oeconomus;w XVIII w. sporadycznie ‘dobry gospodarz’ na wzór
 • Co znaczy Ekonomia Definicja ‘nauka o prawach rządzących gospodarką’; 3. ‘pewien obszar dóbr, które stanowią całość administracyjną’; od XVIII w. ; wyrazy pokrewny
 • Co znaczy Ekonomiczny Definicja 1. ‘dotyczący ekonomii’; 2. ‘oszczędny’; od XVIII w. ; wyrazy pokrewny poprzez gr. oíkos
 • Co znaczy Ekonomika Definicja od XVIII w.; pochodzi od gr. oíkonomike (epistéme) ‘(wiedza) ekonomiczna’ ; wyrazy pokrewny poprzez gr. oíkos
 • Co znaczy Ekonomista Definicja w.; do pol. za pośrednictwem fr. économiste; dawniej też w formie ekonomik; wyrazy pokrewny poprzez gr. oíkos
 • Co znaczy Ekonomka Definicja ‘kobieta zarządzająca domem’; od XVIII w.; wyraz pokrewny poprzez gr. oíkos
 • Co znaczy Ekonomowa Definicja ‘żona ekonoma’; wyrazy pokrewny poprzez gr. oíkos
 • Co znaczy Ekonomować Definicja ‘wykonywać obowiązki ekonoma’; od XIX w.; wyraz pokrewny poprzez gr. oíkos
 • Co znaczy Ekonomówna Definicja ‘córka ekonoma’; od XIX w. ; wyraz pokrewny poprzez gr. oíkos

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Ekonomówna, Ekonomować, Ekonomowa, Ekonomka, Ekonomista, Ekonomika, Ekonomiczny, Ekonomia, Ekonom, Ekologiczny, Ekologia, Ekolog, Egzaminowany, Egzaminować co to znaczy.

Wyraz Ekonomówna, Ekonomować, Ekonomowa, Ekonomka, Ekonomista co to jest.