figura figlować figlarny co znaczy
Figura, Figlować, Figlarny, Figiel, Figa, Fałszywy, Fałszować, Fałszerz, Fałszerstwo, Fałsz

Znaczenie wyrazy i słowa na F

 • Co znaczy Figlarz Definicja 1. ‘zwodziciel, matacz, oszust’; 2. ‘psotnik’
 • Co znaczy Fan Definicja Pochodzenie: Od II połowy XX w.; zapożyczenie z ang. fan będącego skrótem ang. przymiotnika fanatic ‘fanatyczny’ (< łac. fanaticus
 • Co znaczy Fanatyk Definicja 1. początkowo ‘osoba szalona’; 2. ‘człowiek ślepo oddany jakiejś idei (religijnej lub politycznej; od XIX w.)’; utworzony od łac. fanaticus
 • Co znaczy Fanatyzm Definicja poświadczony od XVIII w.; podobne odniesienia jak wyżej
 • Co znaczy Farba Definicja ‘barwnik służący do malowania lub farbowania’ (od XVI w.); jest to nowsze zapożyczenie z tego samego źródła co słowo barwa
 • Co znaczy Fasola Definicja nasiona i strąki’; 3. ‘potrawa z nasion fasoli’. Pochodzenie: Od XVII w.; w mowie potocznej stosowane dopiero w XIX w.; zapożyczenie ze
 • Co znaczy Fałd Definicja ‘zakładka w materiale’. Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. valde (dziś niem. Falte) ‘ts.’ Pierwotna postać Dialektalne fałda –
 • Co znaczy Fałdować Definicja Od XVI w.; utworzone od niem. falten ‘fałdować, marszczyć’ w podobnym znaczeniu; podobne też czes. faldovati
 • Co znaczy Fałsz Definicja ‘nieszczerość, obłuda, kłamstwo’; 3. ‘nieczysty dźwięk’; 4. stpol. też ‘błędność wyroku’ (XV w.). Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze
 • Co znaczy Fałszerstwo Definicja od XV w
 • Co znaczy Fałszerz Definicja od XV w.; utworzone z niem. Fälscher
 • Co znaczy Fałszować Definicja od XV w.; pochodzi od niem. fälschen
 • Co znaczy Fałszywy Definicja Utworzone wg stpol. przymiotnika łżywy (XIV-XVI w
 • Co znaczy Figa Definicja figowe, figowiec’; 3. figi ‘kuse majteczki damskie’ (XX w.), znaczenie występujące tylko w pol., może inspirowane biblijnym listkiem
 • Co znaczy Figiel Definicja ‘niegodziwy czyn, sprawka; złośliwy żart’ (XVI w.). Pochodzenie: Zapożyczenie ze śrłac. vigiliae ‘nocne czuwanie; hałaśliwe nocne
 • Co znaczy Figlarny Definicja ‘psotny’; od XVIII w
 • Co znaczy Figlować Definicja 1. ‘używać wybiegu, podstępu, oszukiwać’; 2. ‘psocić; żartować’
 • Co znaczy Figura Definicja wyobrażenie, podobizna; kształt, forma’; 3. ‘kształt w znaczeniu geometrycznym’. Pochodzenie: Od XV w.; w szerszym znaczeniu od XVI w

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Figura, Figlować, Figlarny, Figiel, Figa, Fałszywy, Fałszować, Fałszerz, Fałszerstwo, Fałsz, Fałdować, Fałd, Fasola, Farba, Fanatyzm, Fanatyk, Fan, Figlarz co to znaczy.

Wyraz Figura, Figlować, Figlarny, Figiel, Figa, Fałszywy co to jest.