gawędzić gawęda gaszczać co znaczy
Gawędzić, Gawęda, Gaszczać, Gardzić, Ganić, Ganiać, Gadzina, Gadnąć, Gadka, Gadać, Gad, Gąbka

Znaczenie wyrazy i słowa na G

 • Co znaczy Gadywać Definicja forma wielokrotna; w czasownikach przedrostkowych, np.: obgadywać, odgadywać, wygadywać, zgadywać
 • Co znaczy Gabinecik Definicja ‘mały gabinet’; od XVIII w.; zdrobnienie
 • Co znaczy Gabinet Definicja zwłaszcza umysłową’; 2. ‘pomieszczenie na przechowywanie jakichś zbiorów’; 3. ‘zespół członków rządu, rada ministrów’; 4. dawniej też ‘mała
 • Co znaczy Gabinetowy Definicja ‘dotyczący gabinetu, znajdujący się w gabinecie’; od XVIII w
 • Co znaczy Gąbka Definicja Euspongia officinalis’; 2. ‘przyrząd do mycia zrobiony ze szkieletu gąbki morskiej lub z tworzywa dobrze wchłaniającego wodę’; 3
 • Co znaczy Gad Definicja Reptilia’; 2. przenośnie ‘człowiek podły, nikczemny’; 3. potocznie ‘zwierzę budzące obrzydzenie, grozę, najczęściej wąż’; 4. stpol. i dziś
 • Co znaczy Gadać Definicja opowiadać, mówić’; 2. stpol. ‘zgadywać; rozprawiać, dyskutować’; 3. stpol. też ‘wróżyć, domyślać się’. Pochodzenie: Forma pochodzi od psłow
 • Co znaczy Gadka Definicja ‘gadanie, mowa; rozmowa, spór, dysputa; zagadka; przysłowie’(od XV w.); pochodzi od psłow. *gadъka < czasownik*gadati
 • Co znaczy Gadnąć Definicja forma jednokrotna; w czasownikach przedrostkowych, np.: odgadnąć, zagadnąć, zgadnąć
 • Co znaczy Gadzina Definicja lub gad’; 2. ‘wszelkie stworzenie budzące wstręt’; 3. przenośnie ‘człowiek podły’; 4. dialektalnie ‘zwierzęta domowe, żywy inwentarz’; od
 • Co znaczy Ganiać Definicja ‘ścigać, starać się złapać; popędzać,poganiać’; w stpol. w XV w. tylko w formie przedrostkowej poganiać ‘pędzić, gnać przed sobą’; ogsłow
 • Co znaczy Ganić Definicja potępiać’; 2. stpol. też ‘hańbić,lżyć, zniesławiać’; 3. ‘rzucać obelgi, złorzeczyć’; 4. ‘pozywać do sądu’; odXV w.; zachsłow. (por. czes
 • Co znaczy Gardzić Definicja niegodnego szacunku’;od XV w.; ogsłow. (por. czes. hrdati, zwykle po-hrdati ‘ts.’, ros. gorditьsja ‘szczycić się, pysznić się’, sch. grditi
 • Co znaczy Gaszczać Definicja forma wielokrotna w czasowniku przedrostkowym ugaszczać
 • Co znaczy Gawęda Definicja pogawędka’; 2. ‘opowiadanie,opowieść, pogadanka’; 3. dawniej (od XVI w.) ‘bajda, fantazja’; 4. ‘papla, gaduła’(XVIII w
 • Co znaczy Gawędzić Definicja gwarowo ‘przeszkadzać, zajmować bez potrzeby czas’. Pochodzenie: Od XVIII w.; czasownik odrzeczownikowy od dawnego pol. (XVI w.) gawęda

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Gawędzić, Gawęda, Gaszczać, Gardzić, Ganić, Ganiać, Gadzina, Gadnąć, Gadka, Gadać, Gad, Gąbka, Gabinetowy, Gabinet, Gabinecik, Gadywać co to znaczy.

Wyraz Gawędzić, Gawęda, Gaszczać, Gardzić, Ganić, Ganiać, Gadzina co to jest.