jagnię jadło jądro jadowy co znaczy
Jagnię, Jadło, Jądro, Jadowy, Jadowity, Jadać, Jad, Jąć, Jabłuszko, Jabłonka, Jabłoń, Jabłko, Ja

Znaczenie wyrazy i słowa na J

 • Co znaczy Ja Definicja pierwszą (tą, która mówi)’. Pochodzenie: Od XIII w.; ogsłow. (por. czes. já, stczes. też jáz; strus. jazъ/ja, ros. ja) < psłow.*azъ / *
 • Co znaczy Jabłko Definicja ‘jabłoń’; 3. ‘o innych kulistych owocach’; 4. także o ‘niektórych przedmiotach podobnego kształtu’, np. jabłko królewskie ‘kula złota z
 • Co znaczy Jabłoń Definicja ‘drzewo owocowe Malus’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. jabloň, ros. dialektalne jábłonь, literackie jábłonja
 • Co znaczy Jabłonka Definicja zdrobnienie
 • Co znaczy Jabłuszko Definicja od XVI w.; zdrobnienie znane tylko w językach zachsłow.; utworzone od *jablo; w XV w. spotykana też forma jabłeczko
 • Co znaczy Jąć Definicja używany tylko w bezokoliczniku i w czasie przeszłym; 2. ~ się ‘zabrać się, wziąć się do czegoś, zacząć coś robić’; 3. stpol. ‘wziąć
 • Co znaczy Jad Definicja organizmy żywe’; 2. przenośnie‘złość, wsciekłość, gniew’; od XIV w.; ogsłow. (czes. jed ‘trucizna, jad’, ros. jad (dialektalnie ěd / ad
 • Co znaczy Jadać Definicja forma wielokrotna; od XV w.;ogsłow. (czes. jidat, ros. edáť, słoweń. jédati) < psłow. *ědati ‘jadać, wielokrotnie jeść’
 • Co znaczy Jadowity Definicja od XV w
 • Co znaczy Jadowy Definicja od XV w
 • Co znaczy Jądro Definicja 2. ‘gruczoł płciowy męski’;3. przenośnie ‘wnętrze, środek czegoś’; od XV w.; ogsłow. (np. czes. jádro‘pestka, jądro’, słoweń. jédro ‘ts.’
 • Co znaczy Jadło Definicja ‘pokarm, żywność, pożywienie, jedzenie’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *ědlo pierwotnie ‘czynność jedzenia’ > ‘to, co się je, pokarm’
 • Co znaczy Jagnię Definicja ogsłow. (por. czes. jehne, jehnete, ukr. jahnjá, jahnjáty) < psłow.*agnę, *agnęte ‘młoda owca, jagnię’ < psłow. niezachowany rzeczownik *

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Jagnię, Jadło, Jądro, Jadowy, Jadowity, Jadać, Jad, Jąć, Jabłuszko, Jabłonka, Jabłoń, Jabłko, Ja co to znaczy.

Wyraz Jagnię, Jadło, Jądro, Jadowy, Jadowity, Jadać, Jad, Jąć co to jest.