magać mądry maczać macocha co znaczy
Magać, Mądry, Maczać, Macocha, Macierzyństwo, Macierzyński, Macierzanka, Macierz, Macica, Mącić

Znaczenie wyrazy i słowa na M

 • Co znaczy Mądrzejszy Definicja stopień wyższy
 • Co znaczy Mać Definicja ogsłow. (por. czes. máti ‘matka’, ros. mať ‘matka’) < psłow. *mati, *matere ‘matka’ – termin określający pokrewieństwo pochodzący od pie
 • Co znaczy Machać Definicja wahadłowe ruchy’; 2. potocznie ‘robić, wykonywać coś szybko’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. machat, ros. machať, sch. mahati
 • Co znaczy Machiwać Definicja forma wielokrotna -machiwać w czasowniku przedrostkowym wymachiwać
 • Co znaczy Machnąć Definicja forma jednokrotna
 • Co znaczy Mącić Definicja zanieczyszczać, bełtać’; 2. ‘wprowadzać nieporządek, zamęt, niepokoić’; 3. stpol. ‘gnębić, dręczyć, trapić, prześladować’. Pochodzenie: Od
 • Co znaczy Macica Definicja płód (u kobiet i samic ssaków)’; 2. ‘końcowy odcinek jajowodów niższych kręgowców’; 3. ‘część układu rozrodczego bezkręgowców’; stpol. (XV
 • Co znaczy Macierz Definicja ‘ojczyzna’ i w znaczeniu matematycznym ‘zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n
 • Co znaczy Macierzanka Definicja liściach i kwiatach zebranych w główki, wykorzystywana w lecznictwie, przemyśle perfumeryjnymi spożywczym’; słowo utworzone od dawnej nazwy
 • Co znaczy Macierzyński Definicja od XVI w
 • Co znaczy Macierzyństwo Definicja od XVI w
 • Co znaczy Macocha Definicja wcześniejszego małżeństwa’; od końca XIV w.; w stpol. w XV-XVI w. również w postaci macecha; gwarowo jako macocha, macecha i macycha
 • Co znaczy Maczać Definicja ‘zanurzać w płynie, mące, cukrze’; forma wielokrotna
 • Co znaczy Mądry Definicja doświadczenie i umiejący je wykorzystać’; 2. ‘świadczący o erudycji, rozsądku, dobrze obmyślony’; 3. ‘umiejący sobie radzić w różnych
 • Co znaczy Magać Definicja forma wielokrotna magać występowała wyjątkowo w XVI w., poza tym głównie z przedrostkami: domagać, pomagać, wymagać, zmagać się

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Magać, Mądry, Maczać, Macocha, Macierzyństwo, Macierzyński, Macierzanka, Macierz, Macica, Mącić, Machnąć, Machiwać, Machać, Mać, Mądrzejszy co to znaczy.

Wyraz Magać, Mądry, Maczać, Macocha, Macierzyństwo, Macierzyński co to jest.