nacierpieć naciągnąć naciąć co znaczy
Nacierpieć (Się), Naciągnąć, Naciąć, Nachylić, Nachorować (Się), Nać, Nabywać, Nabyć, Nabroić, Na

Znaczenie wyrazy i słowa na N

 • Co znaczy Na Definicja czasowniki pochodne od czasowników podstawowych wzmacniających intensywność lub oznaczający realizację tego, co oznacza czasownik
 • Co znaczy Jawie Na Definicja 1. ‘nie we śnie, w rzeczywistości’; 2. też ‘na wolnej przestrzeni, nie pod dachem’ (XVI w.); od XV w
 • Co znaczy Odlew Na Definicja z rozmachem, gwałtownie’;2. dawniej też ‘z lewej, od lewej strony’; 3. dawniej (od XV w.) odlew ‘od lewej strony’ utworzony od wyrażenia
 • Co znaczy Osobności Na Definicja 1. ‘odosobnienie’; 2. dawniej: ‘wyjątkowość, niezwykłość’ i 3. ‘własność osobista’; dawniej też w postaci w osobności oraz osobność
 • Co znaczy Nabroić Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy Nabyć Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy Nabywać Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy Nać Definicja 2. dialektalnie ‘liście i łodygi ziemniaków, marchwi’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. nať ‘nadziemna część rośliny’, ukr
 • Co znaczy Się Nachorować Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy Nachylić Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy Naciąć Definicja czasowniki przedrostkowe
 • Co znaczy Naciągnąć Definicja czasowniki przedrostkowy
 • Co znaczy Się Nacierpieć Definicja czasownik przedrostkowy

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Nacierpieć (Się), Naciągnąć, Naciąć, Nachylić, Nachorować (Się), Nać, Nabywać, Nabyć, Nabroić, Na Osobności, Na Odlew, Na Jawie, Na co to znaczy.

Wyraz Nacierpieć (Się), Naciągnąć, Naciąć, Nachylić, Nachorować co to jest.