Znaczenie wyrazy i słowa na Q

  • Nie ma wyrazów z pochodzenia języka polskiego na Q.

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Definicja słowo.

Co to jest wyraz.