samiec samica sadło sądzić co znaczy
Samiec, Samica, Sam, Sadło, Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd, Sad, Sadzawka, Sadzać, Sadza

Znaczenie wyrazy i słowa na S

 • Co znaczy Sadza Definicja kopeć’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *saďa ‘osad z dymu, sadza’ – pierwotnie była to nazwa czynności od psłow. czasownika *saditi, z czasem
 • Co znaczy Sadzać Definicja 1. ‘sadowić, usadzać’ (od XV w.); 2. dawniej też ‘osadzać, więzić’; forma wielokrotna
 • Co znaczy Sadzawka Definicja ‘mały staw’; od XV w.; słowo utworzone z przyrostkiem -awka odc zasownika sadzać (sadzić
 • Co znaczy Sad Definicja czes. sad ‘ts.; park’, ros. sad ‘ogród owocowy, kwiatowy; park’) < psłow. *sadь ‘sadzenie; osadzanie w określonym miejscu’ – rzeczownik
 • Co znaczy Sąd Definicja ‘proces, rozprawa sądowa’; 3. ‘pogląd, zdanie, opinia’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. soud ‘sąd; proces; zdanie, opinia’
 • Co znaczy Sadowić Definicja usadzać’; od XV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sadъ w pierwotnym znaczeniu ‘sadzanie, osadzanie w określonym miejscu’
 • Co znaczy Sadzić Definicja usadzać; prosić o zajęcie miejsca’; 3. przestarzale ‘osadzać, wstawiać, umieszczać gdzieś’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes
 • Co znaczy Sądzić Definicja osądzać’; 3. ‘być zdania, uważać, mniemać’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sąditi ‘wyrażać zdanie, oceniać, osądzać; sprawować sąd’ –
 • Co znaczy Sadło Definicja narządów wewnętrznych’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *sadlo ‘tłuszcz osadzający się wokół narządów wewnętrznych, wytopiony z tego tłuszczu
 • Co znaczy Sam Definicja pozostawiony bez innych, bez opieki, bez towarzystwa, odosobniony, samotny’; 2. ‘działający, występujący samodzielnie, ulegający samoistnie
 • Co znaczy Samica Definicja 2. stpol. ‘istota płci żeńskiej’; 3. też ‘główne koryto rzeki’ (od XIV w.); słowo utworzone wtórnie od wyrazu samiec jako jego żeński
 • Co znaczy Samiec Definicja szerszym znaczeniu ‘istota płci męskiej’; od XV w.; utworzone od sam; pierwotnie w znaczeniu ‘ten, który jest sam, samotny’ > wtórnie

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Samiec, Samica, Sam, Sadło, Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd, Sad, Sadzawka, Sadzać, Sadza co to znaczy.

Wyraz Samiec, Samica, Sam, Sadło, Sądzić, Sadzić, Sadowić, Sąd co to jest.