taić taczać tablica tabletka co znaczy
Taić, Taczać, Tablica, Tabletka, Tabela, Tamten, Tamtejszy, Tamtędy, Tam, Tabliczka, Talerz, Także

Znaczenie wyrazy i słowa na T

 • Co znaczy Takowy Definicja ‘ten, o którym mowa; właśnie taki’
 • Co znaczy Tajemny Definicja tajny’; stpol.: 2. ‘ukryty, niejawny’, 3. ‘niedostępny dla rozumu ludzkiego, nadprzyrodzony, mistyczny’ oraz 4. ‘taki, który powinien być
 • Co znaczy Tajny Definicja 1. ‘niejawny, sekretny; utajony, skryty’; 2. dawniej ‘tajemniczy, nieodgadniony’; od XIV w
 • Co znaczy Tak Definicja jest to przysłówek utworzony od słowa taki; ogsłow. < psłow. *tako ‘tak, w ten sposób’ – przysłówek od psłow. *takъ; w stpol. od XIV w
 • Co znaczy Także Definicja ‘również, też’
 • Co znaczy Talerz Definicja potraw’; 2. ‘zawartość takiego naczynia’; 3. ‘przedmioty przypominające kształtem takie naczynie’; 4. w liczbie mnogiej talerze ‘instrument
 • Co znaczy Tabliczka Definicja zdrobnienie
 • Co znaczy Tam Definicja postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow
 • Co znaczy Tamtędy Definicja ‘tamtą drogą, przez tamto miejsce’; od XVI w.; utworzony ze zrośnięcia przysłówków: tam + tędy
 • Co znaczy Tamtejszy Definicja pierwotnie miał postać tamteńszy
 • Co znaczy Tamten Definicja przestrzeni lub czasie niż ten’; od XVIII w.; wyraz utworzony przez zrośnięcie przysłówka tam i zaimka ten; por. też czes. tamten ‘ts.’
 • Co znaczy Tabela Definicja zapożyczenie z niem. Tabelle ‘tabela’, co ostatecznie pochodzi odłac. tabella ‘deseczka, tabliczka’
 • Co znaczy Tabletka Definicja co z kolei z fr. tablette ‘tabletka; tabliczka, płytka’ będącego zdrobnieniem fr. tableau ‘tablica; obraz, malowidło’; ostatecznym źródłem
 • Co znaczy Tablica Definicja służąca w klasie lub w sali wykładowej dopisania na niej kredą’; 2. ‘płaska płyta z jakimś napisem lub służąca do umieszczania na niej
 • Co znaczy Taczać Definicja 1. ‘posuwać naprzód coś okrągłego, kulać, turlać’; 2. ‘zataczać się’; od XV w
 • Co znaczy Taić Definicja Od XV w.; ogsłow. (por. czes. tajit, ros. taíť) < psłow. *tajiti ‘trzymać coś w tajemnicy, nie wyjawiać, ukrywać, zatajać’ – pokrewne z

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Taić, Taczać, Tablica, Tabletka, Tabela, Tamten, Tamtejszy, Tamtędy, Tam, Tabliczka, Talerz, Także, Tak, Tajny, Tajemny, Takowy co to znaczy.

Wyraz Taić, Taczać, Tablica, Tabletka, Tabela, Tamten, Tamtejszy co to jest.