uczać uciszyć ucierpieć uciąć co znaczy
Uczać, Uciszyć, Ucierpieć, Uciąć, Uchylić (Się), Uchybienie, Uchybić, Uchwycić, Uchwalić, Ucho

Znaczenie wyrazy i słowa na U

  • Co znaczy Ucho Definicja ucha ‘uchwyt, np. przy garnku, kształtem przypominający ludzkie ucho’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. ucho, liczba mnoga uli
  • Co znaczy Uchwalić Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy Uchwycić Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy Uchybić Definicja 1. ‘postąpić niezgodnie z czymś, naruszyć coś (nakaz, normę)’; 2. ‘postąpić w taki sposób, że ktoś poczuł się urażony’
  • Co znaczy Uchybienie Definicja 1. ‘nietakt, złe zachowanie wobec kogoś’; 2. też ‘usterka, wada, błąd’
  • Co znaczy Się Uchylić Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy Uciąć Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy Ucierpieć Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy Uciszyć Definicja czasowniki przedrostkowe
  • Co znaczy Uczać Definicja forma wielokrotna -uczać w czasownikach przedrostkowych: nauczać, oduczać, pouczać, wyuczać

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Uczać, Uciszyć, Ucierpieć, Uciąć, Uchylić (Się), Uchybienie, Uchybić, Uchwycić, Uchwalić, Ucho co to znaczy.

Wyraz Uczać, Uciszyć, Ucierpieć, Uciąć, Uchylić (Się), Uchybienie co to jest.