CYJANOPAN co znaczy
Słownik CYJANOPAN. Co znaczy prawie wszystkich materiałów z wyjątkiem porowatych na przykład

Czy przydatne?

Definicja CYJANOPAN

Co to znaczy: uniwersalny klej bezrozpuszczalnikowy służący do łączenia prawie wszystkich materiałów z wyjątkiem porowatych na przykład papieru i tkanin; mechanizm klejenia bazuje na przebiegu reakcji polimeryzacji monomeru, którym jest 2-cyjanoakrylan metylu pod wpływem powietrza. Mocna, przezroczysta spoina powstaje w okresie około 60 s

Czym jest CYJANOPAN znaczenie w Tłumaczenia C .