CYKL WĘGLA co znaczy
Słownik CYKL WĘGLA. Co znaczy oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego

Czy przydatne?

Definicja CYKL WĘGLA

Co to znaczy: obieg węgla w przyrodzie - ze źródeł naturalnych (oddychanie organizmów żywych, rozkład materiału biologicznego, wybuchy wulkanów) do atmosfery uwalniany jest CO2 i CH4. Wskutek działalności człowieka, z rud metali i paliw kopalnych służących w przemyśle, energetyce, transporcie, do atmosfery emitowane są CO i CO2; tlenek węgla(II) jest utleniany w atmosferze do CO2. Do gleby i wód dostają się węglany i wodorowęglany tworzące się po rozpuszczeniu się CO2 w wodzie. Gromadzące się ilości węglanów i wodorowęglanów tworzą osady a następnie skały osadowe org. i nieorg. Aktualny w atmosferze CO2 ulega w procesie fotosyntezy (rośliny zielone) wiązaniu do węglowodanów, stanowiących materiał energetyczny dla mechanizmów życiowych roślin. Węglowodany roślin stanowią pokarm organizmów zwierzęcych, gdzie wskutek złożonych mechanizmów biochem. ulegają przemianom między innymi w tłuszcze. Tłuszcze i węglowodany są następnie trawione, a powstały CO2 jest wydzielany do atmosfery

Czym jest CYKL WĘGLA znaczenie w Tłumaczenia C .