ENERGIA JONIZACJI co to znaczy
Słownik ENERGIA JONIZACJI. Co znaczy atomu albo cząsteczki. E.j. jest wielkością charakterystyczną.

Czy przydatne?

Definicja ENERGIA JONIZACJI

Co to znaczy energia jonizacji: najmniejsza energia potrzebna do oderwania elektronu z atomu albo cząsteczki. E.j. jest wielkością charakterystyczną dla danego pierwiastka i pozwala scharakteryzować jego elektroujemność i powiązane z nią właściwości chem. Pierwsza e.j. jest energią potrzebną do oderwania najsłabiej związanego elektronu z zewnętrznej powłoki. Druga e.j. jest energią potrzebną do oderwania drugiego elektronu i jest zawsze większa niż pierwsza. To samo dotyczy trzeciej i następnych e.j. E.j. wyrażamy w kJ·mol-3, dawniej w elektronowoltach (eV)

Czym jest ENERGIA JONIZACJI znaczenie w Definicje chemia E .