GAZ WODNY co to znaczy
Słownik GAZ WODNY. Co znaczy rozkładu wody poprzez przepuszczanie pary wodnej nad rozżarzonym.

Czy przydatne?

Definicja GAZ WODNY

Co to znaczy gaz wodny: mieszanina tlenku węgla i wodoru, powstaje w rezultacie rozkładu wody poprzez przepuszczanie pary wodnej nad rozżarzonym węglem (koksem): C + H2O CO + H2. By oddzielić wodór od tlenku węgla(II) przepuszcza się gaz wodny z parą wodną nad rozżarzonymi tlenkami żelaza. W takich uwarunkowaniach następuje reakcja: CO + H2O CO2 + H2. Mieszaninę CO2 i H2 przepuszcza się w dalszym ciągu pod ciśnieniem poprzez roztwory pochłaniające CO2, otrzymując wodór do celów technicznych. G.w zawiera średnio 39% CO, 48% H2, 5% CO2, 1% CH4, 6% N2. Jego wartość opałowa wynosi 10,9MJ/m3

Czym jest GAZ WODNY znaczenie w Definicje chemia G .