GAZY CIEPLARNIANE co to znaczy
Słownik GAZY CIEPLARNIANE. Co znaczy zatrzymywanie większej ilości energii słonecznej odbitej od.

Czy przydatne?

Definicja GAZY CIEPLARNIANE

Co to znaczy gazy cieplarniane: gazy zwiększające średnią temp. na Ziemi poprzez zatrzymywanie większej ilości energii słonecznej odbitej od powierzchni Ziemi. Do g.c należą między innymi ↑ tlenek węgla(IV) CO2, metan CH4, para wodna, ↑ tlenki azotu NOx, ↑ ozon O3, ↑ freony. Powiększona emisja tych gazów jest w ostatnich latach jest przypisywana działalności człowieka, co jednak nie jest jeszcze kompletnie udowodnione. Rzetelne badania wykazują, iż zawartość g.c. w atmosferze podlega skomplikowanym wahaniom, nie skorelowanym w żaden sposób z działaniami ludzkości. Ziemski klimat jest układem bardzo złożonym, więc skutki zmiany pojedynczego czynnika są praktycznie nieprzewidywalne

Czym jest GAZY CIEPLARNIANE znaczenie w Definicje chemia G .