HIPOTEZA LINIOWA co to znaczy
Słownik HIPOTEZA LINIOWA. Co znaczy poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTEZA LINIOWA

Co to znaczy hipoteza liniowa: nieudowodnione naukowo założenie, iż każda wchłonięta poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne efekty, a jedynie ich zakres zależy od wielkości dawki. W rzeczywistości w pewnym przedziale, zależnym od rodzaju radiacji i napromienianego organizmu, promieniowanie nie wywiera negatywnych efektów, lecz pozytywne (to jest zdarzenie tak zwany hormezy radiacyjnej). Co więcej, hodowla nie wszystkich zwierząt laboratoryjnych w uwarunkowaniach sztucznie obniżonego poziomu promieniowania dowodzi niekorzystnego wpływu braku promieniowania, do którego dany organizm jest przystosowany. Indywidualna odporność na promieniowanie jest u ludzi bardzo zróżnicowana i zależy od masy ciała, trybu życia i intensywności ↑ promieniowania tła w miejscu zamieszkania. Na przykład mieszkańcy Skandynawii doświadczają wpływu silniejszego promieniowania tła niż Polacy, co jednak nie skutkuje u nich negatywnych skutków, zaś biorąc pod uwagę wyższą średnią długość życia w Skandynawii, można się pokusić o stwierdzenie, iż ma korzystny wpływ

Czym jest HIPOTEZA LINIOWA znaczenie w Definicje chemia H .