HYDROKSYL co to znaczy
Słownik HYDROKSYL. Co znaczy wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w.

Czy przydatne?

Definicja HYDROKSYL

Co to znaczy hydroksyl: rodnik hydroksylowy ·OH, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczce ↑wody albo ↑alkoholu. Występuje powszechnie w ↑atmosferze; jest zwany czyścicielem troposfery, gdyż reaguje z różnymi zanieczyszczeniami, usuwając np. ↑gazy cieplarniane w rodzaju ↑metanu czy ↑ozonu. W organizmach żywych występuje jako krótko żyjący (τ½≈10-9s), bardzo reaktywny rodnik, potencjalnie bardzo niebezpieczny, gdyż nie jest usuwany drogą reakcji enzymatycznych tak jak ↑nadtlenki. Może uszkadzać praktycznie wszystkie typy związków aktualnych w komórce. H. występuje także w dużej ilości w przestrzeni międzygwiezdnej, gdzie odkryto go opierając się na badań spektroskopowych w 1967 roku. Tworzy tam wysoce rozrzedzone obłoki, co sprawia, iż jest względnie trwały; może jednak reagować między innymi z atomami tlenu, azotu, węgla (z wytworzeniem atomu wodoru i adekwatnie O2, NO, CO) i wodoru (z wytworzeniem H2O i kwantu energii)

Czym jest HYDROKSYL znaczenie w Definicje chemia H .