ILOCZYN JONOWY WODY co to znaczy
Słownik ILOCZYN JONOWY WODY. Co znaczy ściślej H2O + H2O ⇆ H3O+ + OH-. Stała równowagi dla tej.

Czy przydatne?

Definicja ILOCZYN JONOWY WODY

Co to znaczy iloczyn jonowy wody: Kw - iloczyn jonowy autodysocjacji wody: H2O ⇆ H+ + OH- a ściślej H2O + H2O ⇆ H3O+ + OH-. Stała równowagi dla tej reakcji wynosi: . Wyrażenie K·[H2O]2 jest wielkością stałą, zatem: Kw = K·[H2O]2 = [H3O+][OH-]. W temp. pokojowej i.j.w. Kw wynosi 1,00·10-14

Czym jest ILOCZYN JONOWY WODY znaczenie w Definicje chemia I .