KATION NITROILU co to znaczy
Słownik KATION NITROILU. Co znaczy powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2.

Czy przydatne?

Definicja KATION NITROILU

Co to znaczy kation nitroilu: jon azotu na V stopniu utlenienia, o wzorze NO2+, powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2+ + H3O+ + 2HSO4-. K.n. jest mocnym ↑ faktorem elektrofilowym, biorącym udział w pierwszej kolejności w reakcjach substytucji elektrofilowej w pierścieniu aromatycznym(↑ reakcja substytucji elektrofilowej w układzie aromatycznym). Występuje także w nie wszystkich związkach nieorg., takich jak stały tlenek azotu(V) (który można traktować jako azotan(V) nitroilu) czy sole nie wszystkich kwasów, na przykład NO2ClO4

Czym jest KATION NITROILU znaczenie w Definicje chemia K .