KONFIGURACJA ELEKTRONOWA co to znaczy
Słownik KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU. Co znaczy podpowłok atomu. Konstruuje się ją.

Czy przydatne?

Definicja KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU

Co to znaczy konfiguracja elektronowa atomu: sposób rozmieszczenia elektronów na orbitalach powłok i podpowłok atomu. Konstruuje się ją przyporządkowując elektrony orbitalom a więc obsadzając te orbitale wg kolejności odpowiadających im energii odpowiednio z ↑ regułą Pauliego, a dla orbitali o tej samej energii stosując jeszcze ↑ regułę Hunda. Konfiguracja ustala w przybliżeniu energię atomu i zazwyczaj jest podawana dla jego stanu podstawowego na przykład dla atomu azotu to jest 1s22s22p3 albo w zapisie skróconym K2L5, (↑ powłoka elektronowa)

Czym jest KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU znaczenie w Definicje chemia K .