KRZEM co to znaczy
Słownik KRZEM. Co znaczy Z = 14, m.at. 28,0855u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1822 r. poprzez J.

Czy przydatne?

Definicja KRZEM

Co to znaczy krzem: znak Si, (z łaciny Silicium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 14, m.at. 28,0855u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1822 r. poprzez J. Berzeliusa, czysty k. dostał Devill w 1854 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: krzemiany i glinokrzemiany i tlenku krzemu(VI) występującego w różnych odmianach; zawartość w skorupie ziemskiej: 27,7% mas. K. jest kruchym, twardym, ciemnoszarym i krystalicznym ciałem stałym z połyskiem; należy do półprzewodników; odmiany bezpostaciowe to brunatny albo szary proszek; t.t. 1410°C, t.w. 2355°C. Stały k. ma mniejszą gęstość (2,32÷2,34g·cm-3) niż ciekły (w t.t. 2,55g·cm-3), bo stopiony minimalizuje własną objętość i dlatego kawałki krzemu pływają w cieczy jak lód w wodzie. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów k. 3s23p2; w związkach występuje na II i IV stopniu utlenienia. K. jest niewiele czynny chem.; reaguje tylko z fluorem dając SiF4. Rozdrobniony i stopiony reaguje z tlenem (do tlenku SiO2); z pozostałymi fluorowcami, siarką, stopionymi metalami, azotem i węglem; nie reaguje z wodą; nie roztwarza się w kwasach, niezależnie od mieszaniny stężonego kwasu azotowego(V) i fluorowodorowego; roztwarza się łatwo w zasadach z wydzieleniem wodoru. Tlenek krzemu(VI) SiO2 ma właściwości zasadowe. K. otrzymuje się z SiO2 poprzez redukcję magnezem albo glinem lub redukcję mieszaniny piasku i rud żelaza węglem; wysokiej czystości krzem (10-9% zanieczyszczeń) otrzymuje się poprzez termiczny rozkład SiHCl3. K. jako półprzewodnik stosuje się do produkcji diod, tranzystorów, fotokomórek i termistorów, jako środek odtleniający stal, jako bonus do produkcji stopów kwasoodpornych. Związki k. stosuje się do produkcji szkła, porcelany, fajansu, wyrobów jubilerskich, smarów, kauczuków silikonowych, olejów, cementów i materiałów ogniotrwałych. K. jako mikroelement (↑ pierwiastki biogenne) jest konieczny do życia organizmów roślinnych i zwierzęcych. Nie wszystkie związki k. są trujące (H2SiF6 i jego sole) albo rakotwórcze (↑ azbesty)

Czym jest KRZEM znaczenie w Definicje chemia K .