KRZYŻOWA METODA MIESZANIA co to znaczy
Słownik KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA. Co znaczy procentowego) i objętościowego (dla.

Czy przydatne?

Definicja KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA

Co to znaczy krzyżowa metoda mieszania lub rozcieńczania: sposób obliczania relacji masowego (dla stężenia procentowego) i objętościowego (dla stężenia molowego), w jakim należy zmieszać roztwór I o stężeniu procentowym albo molowym c1 z roztworem II o stężeniu procentowym albo molowym c2 w celu otrzymania roztworu III o stężeniu procentowym albo molowym c3: gdzie: m1 - masa roztworu I; m2 - masa roztworu II i V1 - objętość roztworu I; V2 - objętość roztworu II

Czym jest KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB znaczenie w Definicje chemia K .