KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA co to znaczy
Słownik KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA ATOMU. Co znaczy kwantowana jest całkowita energia, orbitalny.

Czy przydatne?

Definicja KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA ATOMU

Co to znaczy kwantowomechaniczna teoria atomu: teoria atomu oparta na ↑ mechanice kwantowej. Wg niej kwantowana jest całkowita energia, orbitalny okres pędu elektronu i jego rzut. Elektron w ramach tej teorii ma również spin, rozmiar o wymiarze momentu pędu, nie posiadającą odpowiednika klasycznego, który także jest kwantowany wraz ze swoim rzutem. Funkcje falowe elektronu są charakteryzowane liczbami kwantowymi, które określają wartości jakie mogą przyjmować wielkości fizyczne elektronu zestawione w tabeli

Czym jest KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA znaczenie w Definicje chemia K .