LIT co to znaczy
Słownik LIT. Co znaczy 3, m.at. 6,941u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez J.A. Arfvedsona w 1817 r.

Czy przydatne?

Definicja LIT

Co to znaczy lit: znak Li, (z łaciny Lithium), pierwiastek chem., metal, Z = 3, m.at. 6,941u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez J.A. Arfvedsona w 1817 r.; w 1818 r. H. Davy dostał czysty metal. W przyrodzie występuje w minerałach: spodumen, lepidolit, ambligonit, petalit; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-3% mas. L. jest szarobiały i miękki (można go kroić nożem); t.t. 180,5°C, t.w. 1342°C, gęstość 0,53g·cm-3 - najlżejszy z wszystkich metali. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów l. 2s1; w związkach występuje na I stopniu utlenienia. Pierwiastek czynny; na powietrzu matowieje w konsekwencji utleniania do tlenku litu Li2O i azotku litu Li3N. Rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach i wypiera z nich wodór. Reaguje z fluorowcami (dając LiX), wodorem (LiH), węglem (Li2C2), fosforem, siarką, amoniakiem (dając amidek litu LiNH2 i H2). Rozp. w ciekłym amoniaku, dając roztwór o bardzo wysokim przewodnictwie elektrycznym. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. Pary litu barwią płomień na karminowo. Użytkowany w technice jądrowej (chłodziwo w reaktorach jądrowych, do otrzymywania ↑ trytu, do budowy ogniw galwanicznych (↑ ogniwa) używanych w medycynie (rozruszniki serca) i jako bonus stopowy. Związki l. są użytkowane w leczeniu chorób psychicznych (LiCO3), jako katalizator w syntezie kauczuku i lut do wyrobów aluminiowych, w przemyśle szklarskim i tekstylnym i do wytwarzania sztucznych ogni i jako bonus do smarów (obniżają temp. ich zastygania). Otrzymywany poprzez elektrolizę stopionej mieszaniny LiCl i KCl. L. skutkuje poparzenia skóry i błon śluzowych

Czym jest LIT znaczenie w Definicje chemia L .