MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA co to znaczy
Słownik MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA. Co znaczy orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l.

Czy przydatne?

Definicja MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA

Co to znaczy magnetyczna liczba kwantowa: liczba całkowita przyjmująca dla danej wartości ↑ orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l + 1, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., l-1, l. Kwantuje orientację przestrzenną orbitalnego momentu pędu elektronu (ustala jego rzut na określony kierunek). M.l.k. decyduje o orientacji przestrzennej obszaru orbitalnego (ustala liczba orbitali danego typu, na przykład trzy orbitale p: px, py, pz, ułożone na osiach układu kartezjańskiego: x, y, z, gdyż dla l = 1 m = -1, 0, 1)

Czym jest MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA znaczenie w Definicje chemia M .