MAGNETYZM co to znaczy
Słownik MAGNETYZM. Co znaczy poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie.

Czy przydatne?

Definicja MAGNETYZM

Co to znaczy magnetyzm: zjawiska wywołane poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych, prądów z magnesami i magnesów. Nośnikiem tego oddziaływania jest pole magnetyczne, zaś u jego podstaw (na poziomie mikroskopowym) leżą relatywistyczne (wynikające z teorii względności) konsekwencje zjawisk elektrycznych. Własności magnetyczne ciał (↑ antyferromagnetyk, ↑ diamagnetyk, ↑ ferrimagnetyk, ↑ ferromagnetyk, ↑ paramagnetyk) wynikają ze wzajemnych oddziaływań orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych w atomach substancji (↑ liczby kwantowe)

Czym jest MAGNETYZM znaczenie w Definicje chemia M .