METALE POLIMERYCZNE co to znaczy
Słownik METALE POLIMERYCZNE. Co znaczy wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami.

Czy przydatne?

Definicja METALE POLIMERYCZNE

Co to znaczy metale polimeryczne: polimery zawierające w cząsteczce układ sprzężonych ↑ wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami utleniającymi albo redukującymi mogą wykazywać przewodnictwo elektryczne dorównujące przewodnictwu metali. Do najprostszych przedstawicieli takich związków należą poliacetylen i poliparafenylen: M.p. charakteryzują się szeregiem cennych właściwości fizykochem. Pozbawione domieszek stanowią półprzewodniki i świecą pod wpływem przyłożonego napięcia, poprzez co można je wykorzystać do produkcji diod polimerowych, płaskich kolorowych ekranów, a nawet laserów. Z uwagi na liniową budowę makrocząsteczek wykazują ↑ anizotropię przewodnictwa elektrycznego, dzięki czemu realizowane z nich przewody mogą być pozbawione izolacji (prąd przewodzony poprzez m.p. będzie płynąć tylko w ustalonym kierunku, wzdłuż przewodu). Wartość przewodnictwa m.p. można modyfikować w dziedzinie kilkunastu rzędów wielkości, dzięki czemu znajdują one również wykorzystanie do pokrywania powierzchni obiektów, które mają być niewidzialne dla radaru (powłoka taka nie odbija fal radaru, lecz je wygasza)

Czym jest METALE POLIMERYCZNE znaczenie w Definicje chemia M .