METALE co to znaczy
Słownik METALE. Co znaczy chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie.

Czy przydatne?

Definicja METALE

Co to znaczy metale: pierwiastki posiadające określony zespół właściwości fiz. i chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie promieniowania świetlnego), ↑ kowalność, dobre przewodnictwo cieplne (dlatego w dotyku są zimne) i elektryczne, w miarę wysokie t.t i t.w., spora gęstość. Właściwości chem. i fiz. metali wynikają z ich budowy atomowej (niewielka liczba elektronów na zewnętrznej powłoce); znaczna gęstość większości metali jest wywołana gęstym upakowaniem ich atomów w kryształach. W substancjach prostych i związkach międzymetalicznych słabo powiązane elektrony powłoki zewnętrznej tworzą tak zwany ↑ gaz elektronowy powodujący dobre przewodnictwo. Wykazują tendencję do oddawania elektronów, tworzą łatwe kationy (Na+, Mg2+, Fe3+; ↑ kation), są zatem mocnymi elektronatorami (↑ reduktor). M. są zasadotwórcze, ich tlenki i wodorotlenki mają przeważnie charakter zasadowy. Nie można przeprowadzić ostrego podziału pierwiastków na m. i niemetale. W okolicy pierwiastków o typowych właściwościach metalicznych (potas, wapń i in.) i typowych właściwościach niemetalicznych (tlen, chlor i in.) istnieje szereg pierwiastków półmetalicznych, które wykazują równocześnie cechy metali i niemetali. Pod względem chem. pierwiastkami o najmocniejszych właściwościach metalicznych są ↑ litowce i ↑ berylowce. Technicznie głównym metalem jest ↑ żelazo - gł. składnik stali. (zobacz półmetale, niemetale)

Czym jest METALE znaczenie w Definicje chemia M .