METAMERIA co to znaczy
Słownik METAMERIA. Co znaczy wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym.

Czy przydatne?

Definicja METAMERIA

Co to znaczy metameria: typ ↑ izomerii strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących się układem wiązań chem. Izomery takie cechuje obecność różnych grup funkcyjnych (należą do różnych klas związków org.) albo różne położenie wiązania wielokrotnego, na przykład propanal (aldehyd) CH3-CH2-CHO i aceton (keton) CH3-CO-CH3, but-1-en CH3-CH2-CH=CH2 i but-2-en CH3-CH=CH-CH3

Czym jest METAMERIA znaczenie w Definicje chemia M .