METODA PRZEPONOWA co to znaczy
Słownik METODA PRZEPONOWA. Co znaczy na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej.

Czy przydatne?

Definicja METODA PRZEPONOWA

Co to znaczy metoda przeponowa: jedna z metod otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu, polegająca na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej jednak przestrzeń katodowa jest oddzielona od anodowej porowatą przeponą, poprzez którą mogą dyfundować jony (na przykład Cl-), lecz niemożliwe jest przedostawanie się pęcherzyków gazów. Sensem stosowania przepony jest zapobieżenie reakcji gazowego chloru z jonami wodorotlenkowymi, powstającymi wokół katody. Elektrolizę przerywa się przed rozłożeniem całej ilości NaCl i roztwór zagęszcza się poprzez odparowanie. Chlorek sodu, jako trudniej rozp., krystalizuje przed bardzo dobrze rozp. wodorotlenkiem; tym niemniej rozdzielenie nie jest precyzyjne i otrzymany w m.p. NaOH jest mocno zanieczyszczony poprzez NaCl. Por. sposób rtęciowa

Czym jest METODA PRZEPONOWA znaczenie w Definicje chemia M .