METODA RTĘCIOWA co to znaczy
Słownik METODA RTĘCIOWA. Co znaczy roztworu NaCl w wodzie. W metodzie elektrolitycznej na anodzie.

Czy przydatne?

Definicja METODA RTĘCIOWA

Co to znaczy metoda rtęciowa: elektrolityczna sposób otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu z roztworu NaCl w wodzie. W metodzie elektrolitycznej na anodzie wydziela się Cl2, a na katodzie H2, powodując przyrost stężenia OH- w przestrzeni przykatodowej. Dla zapobieżenia reakcji gazowego chloru z jonami wodorotlenkowymi w m.r. stosuje się rtęć jako katodę, której nadnapięcie nie pozwala na wydzielanie się wodoru - wydziela się na niej sód, tworząc ↑ amalgamat. Amalgamat jest transportowany do odrębnego naczynia, gdzie stanowi anodę ogniwa elektrochem (katodą jest żelazo). W tym ogniwie zachodzi reakcja metalicznego sodu z wodą, w rezultacie której powstaje NaOH (na katodzie wydziela się wodór). Otrzymany w ten sposób wodorotlenek jest znacząco czystszy od produktu otrzymywanego w ↑ metodzie przeponowej

Czym jest METODA RTĘCIOWA znaczenie w Definicje chemia M .