MEZOMERIA co to znaczy
Słownik MEZOMERIA. Co znaczy cząsteczki związku w różnych postaciach, zwanych strukturami.

Czy przydatne?

Definicja MEZOMERIA

Co to znaczy mezomeria: sposób wyjaśniania budowy związków chem., zakłada istnienie cząsteczki związku w różnych postaciach, zwanych strukturami mezomerycznymi albo rezonansowymi. Można ją wykorzystać w przypadkach, gdy zwyczajne wzory nie przedstawiają wystarczająco dobrze rzeczywistej budowy cząsteczki; zakłada się wtedy, iż cząsteczka rzeczywista stanowi strukturę pośrednią pomiędzy kilkoma postaciami granicznymi, przedstawiającymi skrajne rozmieszczenia elektronów w cząsteczce. Przykładowo struktury graniczne benzenu wyglądają następująco: Wiemy jednak z pomiarów eksperymentalnych, iż w rzeczywistości w cząsteczce benzenu występuje tylko jeden typ wiązania C-C, pośredni pomiędzy wiązaniem pojedynczym a podwójnym. Stąd m. stanowi jedynie koncepcję teoretyczną nie mającą odzwierciedlenia w rzeczywistości - nie można gdyż stwierdzić istnienia struktur rezonansowych. Zamiast stosowania postaci mezomerycznych cząsteczki stosuje się raczej zaznaczenie delokalizacji części elektronów; w cząsteczce benzenu rysuje się "kółko" oznaczające zdelokalizowany między wszystkimi atomami i wiązaniami ↑ sekstet elektronowy

Czym jest MEZOMERIA znaczenie w Definicje chemia M .