MIESZANINA BUFOROWA co to znaczy
Słownik MIESZANINA BUFOROWA. Co znaczy wyraźnie wartości pH pomimo wprowadzenia do nich niewielkich.

Czy przydatne?

Definicja MIESZANINA BUFOROWA

Co to znaczy mieszanina buforowa: (roztwór buforowy, bufor) - roztwory, które nie zmieniają wyraźnie wartości pH pomimo wprowadzenia do nich niewielkich ilości silnych kwasów albo zasad, ani pod wpływem rozcieńczania wodą. M.b. pozwalają utrzymać pH roztworu na ustalonym poziomie. Najprostsze bufory to mieszaniny słabego kwasu i jego soli z silną zasadą (na przykład CH3COOH i CH3COONa) albo odwrotnie - słabej zasady i jej soli z silnym kwasem (na przykład NH3·H2O i NH4Cl). Wprowadzane do m.b. jony H+ i OH- są wiązane w niezdysocjowane cząsteczki słabego kwasu albo zasady. Umiejętność buforowania danego roztworu buforowego można wyrazić pojemnością buforową, ustaloną wzorem: gdzie Δc - liczba moli mocnego kwasu albo mocnej zasady dodanego do roztworu buforowego, ΔpH - spowodowana zmiana wartości pH

Czym jest MIESZANINA BUFOROWA znaczenie w Definicje chemia M .