MOCZNIK co to znaczy
Słownik MOCZNIK. Co znaczy w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje.

Czy przydatne?

Definicja MOCZNIK

Co to znaczy mocznik: CO(NH2)2, t.t. 133°C, bezb. kryształy, bez zapachu, nierozp. w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje jako wytwór przemiany białek w pocie i moczu ludzi i zwierząt. Otrzymywany poprzez ogrzewanie mieszaniny NH3 i CO2 w autoklawach pod ciśnieniem 100÷200 atm., w temp. 160÷200°C. Użytkowany jako nawóz sztuczny, surowiec do wyrobu żywic mocznikowych (↑ aminoplasty), w przemyśle farmaceutycznym. Pierwszy związek org. otrzymany syntetycznie, a dodatkowo pierwszy związek org. otrzymany ze związku nieorg. (poprzez ogrzewanie izocyjanianu amonu NH4NCO) w 1828 r. poprzez F. Wöhlera

Czym jest MOCZNIK znaczenie w Definicje chemia M .