MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA co to znaczy
Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA. Co znaczy przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł.

Czy przydatne?

Definicja MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA

Co to znaczy monochromatyczność światła: "jednobarwność" światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem fizyki: przedstawia widmo ciągłe (ewentualnie o nierównomiernym rozkładzie natężenia). Światło monochromatyczne, a więc kolokwialnie "jednokolorowe", obejmuje jedynie wąski fragment widma częstotliwości. Światło takie jest konieczne w wielu dziedzinach edukacji: analizie spektrofotometrycznej, fotometrii, fotochemii; obcięcie go do wąskiego wycinka widma zapewnia uzyskanie strumienia fotonów mało różniących się energią, co natomiast umożliwia selektywne wzbudzenie elektronów w atomach, zatem używane jest do analizowania budowy atomu czy cząsteczki i przeprowadzania ustalonych reakcji fotochemicznych. Światło monochromatyczne można uzyskiwać wieloma sposobami. Najpopularniejszą, lecz najmniej dokładną, jest wykorzystywanie filtrów pochłaniających przewarzająca część częstotliwości i przepuszczających światło jedynie w ustalonych zakresach. Inne sposoby obejmują rozszczepianie światła białego dzięki pryzmatu i wypuszczanie wycinkowej wiązki monochromatycznej poprzez adekwatnie ustawioną szczelinę albo wykorzystywanie laserów, które z natury swej konstrukcji dają zawsze światło monochromatyczne (por. spójność światła)

Czym jest MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA znaczenie w Definicje chemia M .