NOBEL ALFRED BERNHARD co to znaczy
Słownik NOBEL ALFRED BERNHARD. Co znaczy wielu zagadnieniami z zakresu elektrochemii, optyki.

Czy przydatne?

Definicja NOBEL ALFRED BERNHARD

Co to znaczy nobel alfred bernhard: (1833-1896)chemik szwedzki i przemysłowiec, zajmował się wielu zagadnieniami z zakresu elektrochemii, optyki, biologii, w 1867 r. wynalazł ↑ dynamit (z ↑ nitrogliceryny, którą po raz pierwszy dostał w 1847 r. chemik włoski Sobrero). Po wycofaniu się z czynnego życia (1890 r.) zamieszkał w San Remo, gdzie sporządził testament, na mocy którego powstała Fundacja Nobla. Zmarł w osamotnieniu, zwłoki przewiezione do Sztokholmu zostały spalone w krematorium. Od 1901 r. Nagroda Nobla przyznawana jest corocznie za najwybitniejsze osiągnięcia w zakresie chemii, fizyki, medycyny, literatury i za działalność na rzecz pokoju. Od 1969 r. również w zakresie ekonomii

Czym jest NOBEL ALFRED BERNHARD znaczenie w Definicje chemia N .