WIĄZANIE ZDELOKALIZOWANE co to znaczy
Słownik WIĄZANIE ZDELOKALIZOWANE. Co znaczy więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy.

Czy przydatne?

Definicja WIĄZANIE ZDELOKALIZOWANE

Co to znaczy wiązanie zdelokalizowane: wiązanie σ albo π obejmujące swym zasięgiem (a więc łączące) więcej niż dwa atomy; wiązanie łączące tylko dwa atomy nazywa się zlokalizowanym. W.z. jest słabsze od zwykłego wiązania σ albo π, jednak w razie wiązania π delokalizacja prowadzi do powiększenia trwałości cząsteczki, gdzie w.z. występuje. To jest szczególnie widoczne w razie ↑ związków aromatycznych, na przykład benzenu i pochodnych, gdzie w cząsteczce występuje układ trzech zdelokalizowanych wiązań π tworzących ↑ sekstet elektronowy. Zdelokalizowane wiązania π występują także w anionach reszt kwasowych, takich jak: CO32-, ClO4-, SO42- i tym podobne Zdelokalizowane wiązanie σ występuje w związkach, których cząsteczki zawierają za niewiele elektronów walencyjnych, aby powstały wszystkie konieczne wiązania zlokalizowane (tak zwany deficyt elektronowy); do substancji takich należą ↑ borowodory. Obecność zdelokalizowanego wiązania σ, odmiennie niż π, prowadzi do powiększenia reaktywności związku i obniżenia jego trwałości

Czym jest WIĄZANIE ZDELOKALIZOWANE znaczenie w Definicje chemia W .