WODÓR ATOMOWY co to znaczy
Słownik WODÓR ATOMOWY. Co znaczy bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy.

Czy przydatne?

Definicja WODÓR ATOMOWY

Co to znaczy wodór atomowy: wodór występujący w formie pojedynczych atomów; znacząco bardziej czynny od wodoru cząsteczkowego - w temp. pokojowej łączy się z tlenem, fluorowcami, siarką, arsenem, antymonem, germanem, cyną i tellurem. Jako mocny reduktor wydziela srebro z roztworu AgNO3, redukuje chromiany(VI) do soli chromu(III), a manganiany(VII) do soli manganu(II). Otrzymywany jest w trakcie dysocjacji cząsteczki pod wpływem wysokich temp., promieniowania ultrafioletowego i w łuku elektrycznym. Czas życia otrzymanych w takich uwarunkowaniach atomów wynosi do 0,5 sekundy, po czym następuje ich rekombinacja kierująca do wodoru cząsteczkowego. Rekombinacja jest procesem silnie egzoenergetycznym. W.a. jest regularnie utożsamiany z wodorem ↑ in statu nascendi, występuje także bardzo powszechnie w przestrzeni międzygwiezdnej

Czym jest WODÓR ATOMOWY znaczenie w Definicje chemia W .