WYSYCENIE WALENCYJNE co to znaczy
Słownik WYSYCENIE WALENCYJNE. Co znaczy elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi.

Czy przydatne?

Definicja WYSYCENIE WALENCYJNE

Co to znaczy wysycenie walencyjne: zastosowanie poprzez atom pierwiastka wszystkich ↑ elektronów walencyjnych do wytworzenia wiązań z innymi atomami w cząsteczce. Przykładowo atom siarki (konfiguracja 3s2 3p4) w cząsteczce heksafluorku siarki SF6 jest wysycony walencyjnie, gdyż tworzy 6 wiązań z 6 atomami fluoru, wykorzystując na to wszystkie 6 elektronów walencyjnych. Z kolei w cząsteczce tetrafluorku siarki SF4 jej atom nie jest wysycony walencyjnie, bo wiązania z fluorem tworzą tylko 4 elektrony walencyjne. Pozostała para elektronów walencyjnych może stanowić dogodny pkt. do atakowania poprzez cząsteczki innych substancji. Opierając się na w.w. można wnioskować o reaktywności związku; w powyższym przykładzie SF6 jest substancją bierną chemicznie, zaś SF4 - reaktywną

Czym jest WYSYCENIE WALENCYJNE znaczenie w Definicje chemia W .