WZÓR NERNSTA co to znaczy
Słownik WZÓR NERNSTA. Co znaczy zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0.

Czy przydatne?

Definicja WZÓR NERNSTA

Co to znaczy wzór nernsta: wzór podający zależność potencjału elektrody od aktywności zredukowanej i utlenionej postaci układu redoks: Π = Π0 + 0,059/n·lg(autl./ared.), gdzie: Π - potencjał elektrody, Π0 - potencjał standardowy tej elektrody, 0,059 - współczynnik zależny między innymi od temp., n - liczba elektronów wymieniana w procesie redoks, autl. - aktywność postaci utlenionej, ared. - aktywność postaci zredukowanej. Aktywność metalu w stanie fundamentalnym (największej trwałości), a więc w stanie stałym umownie przyjmuje się jako ared. = 1. Przyjmując tę wartość i autl. = c otrzymujemy uproszczony wzór Nernsta: Π = Π0 + 0,059/n lg c

Czym jest WZÓR NERNSTA znaczenie w Definicje chemia W .