ZEOLITY co to znaczy
Słownik ZEOLITY. Co znaczy sieć przestrzenną zbudowaną z tetraedrów SiO4, która zawiera regularne.

Czy przydatne?

Definicja ZEOLITY

Co to znaczy zeolity: glinokrzemiany i krzemiany wapnia i sodu, tworzą regularną sieć przestrzenną zbudowaną z tetraedrów SiO4, która zawiera regularne luki o ustalonych wymiarach. Luki (wnęki) zeolitów mogą pomieścić cząsteczki wody, kationy K+, Na+, Ca2+ i tym podobne Ogrzewanie zeolitu skutkuje usunięcie z niego wody, lecz jego sieć przestrzenna pozostaje nienaruszona

Czym jest ZEOLITY znaczenie w Definicje chemia Z .