ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY co to znaczy
Słownik ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY. Co znaczy powstały wskutek wytworzenia wiązań koordynacyjnych (σ, a.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY

Co to znaczy związek kompleksowy: (związek koordynacyjny, zespolony, kompleks) - związek chem. powstały wskutek wytworzenia wiązań koordynacyjnych (σ, a niekiedy również π; ↑ wiązanie koordynacyjne) między akceptorem, którym jest atom albo jon centralny (zazwyczaj metalu), a zespołem donorów, którymi są cząsteczki albo jony. Atom albo jon centralny nazywa się centrum koordynacji, a zespół otaczających go cząsteczek albo jonów nazywa się ↑ ligandami. Liczba ligandów koordynowanych poprzez centrum koordynacji nazywa się ↑ liczbą koordynacyjną. W charakterze ligandów występują cząsteczki albo jony zawierające wolne pary elektronowe, zdolne do wytworzenia wiązań koordynacyjnych. Jony kompleksowe mogą być kationami, anionami albo cząsteczkami obojętnymi, na przykład: [Cu(NH3)4]2+ - kation kompleksowy, jonem centralnym jest jon Cu2+, a ligandami - cząsteczki amoniaku; [Fe(SCN)6]3- - anion kompleksowy, jonem centralnym jest jon Fe3+, a ligandami - aniony tiocyjanianowe; [Cr(CO)6] - bez zaangażowania elektrycznie związek kompleksowy, w centrum cząsteczki znajduje się atom chromu, a ligandami są cząsteczki ↑ tlenku węgla(II). Badaniem związków kompleksowych, stanowiących znaczącą część związków nieorg., zajmuje się ↑ chemia koordynacyjna. Sporo tych związków jest barwnych i ma wykorzystanie w chemii analitycznej - jakościowej i ilościowej

Czym jest ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY znaczenie w Definicje chemia Z .