ZWIĄZKI GRIGNARDA co to znaczy
Słownik ZWIĄZKI GRIGNARDA. Co znaczy alkilowy albo arylowy, X = Cl, Br, I; powstające w reakcji.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI GRIGNARDA

Co to znaczy związki grignarda: związki metaloorg. magnezu, R-Mg-X; gdzie R - rodnik alkilowy albo arylowy, X = Cl, Br, I; powstające w reakcji fluorowcopochodnych węglowodorów z magnezem w bezwodnym eterze dietylowym: RX + Mg R-Mg-X. Szeroko użytkowane w syntezie org. do otrzymywania węglowodorów (w reakcji z wodą), alkoholi (reakcja z aldehydami i ketonami), kwasów karboksylowych (reakcja z CO2)

Czym jest ZWIĄZKI GRIGNARDA znaczenie w Definicje chemia Z .