ZWIĄZKI ORGANICZNE W co to znaczy
Słownik ZWIĄZKI ORGANICZNE W METEORYTACH. Co znaczy chondrytach węglistych). Zidentyfikowano.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZKI ORGANICZNE W METEORYTACH

Co to znaczy związki organiczne w meteorytach: związki org. występujące w meteorytach (gł. w tak zwany chondrytach węglistych). Zidentyfikowano powyżej 260 związków należących do węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, alkoholi, aldehydów, ketonów, kwasów tłuszczowych, kwasów dikarboksylowych, α-hydroksykwasów, amin alifatycznych, aminokwasów i związków heterocyklicznych azotu (na przykład adenina, guanina, ksantyna). Związki te są pochodzenia pozabiologicznego, z racji na inny, niż w próbkach ziemskich, relacja ilościowy trwałych izotopów węgla (13C/12C). Spośród 52 odkrytych aminokwasów 33 nie występują w naturalnych produktach ziemskich. Prowadzi się również badania tak zwany etapy węglistej zawierającej ↑ karbin. Z.o.w m. powstały najprawdopodobniej w rezultacie ↑ reakcji Millera i syntezy Fischera-Tropscha

Czym jest ZWIĄZKI ORGANICZNE W znaczenie w Definicje chemia Z .